Skip to main content

Opzettelijke benadeling van de gezondheid

Project description

LEVENSGEVAAR
############

Antipsychotica zijn antagonisten, medicijnen die receptoren in de hersenen blokkeren. Dit blokkeren is een benadeling van de gezondheid, er treed een
verminderde werking op van de neurotransmitter die geblokkeerd word. Dat de arts deze medicijnen inzet
voor hun schadelijke werking, maakt het toedienen ervan opzettelijke benadeling van de gezondheid. Er is dus geen sprake van behandeling maar van
mishandeling.

Als men naast de mishandeling ook nog eens de noodzakelijke verpleging achterwege laat, dan genereert men levensgevaar voor de
patient:

* als een arts ontkent dat hij aan het mishandelen is (dood door overdosis).
* als een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet (dood door nalatigheid).
* eerst een afspraak maken voordat je een crisis kan melden, zodat ook in acute crisis er geen verpleging is (dood door vergiftiging).

EVRM
####

“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume when compared with the sham group.”

In 2012 heb ik het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens :ref:`aangeschreven <verzoek>` om een klacht
tegen Nederland in te dienen. De klacht betrof het afwezig
zijn van verpleging in het nieuwe ambulante behandeltijdperk van de GGZ.
:ref:`uitspraak <uitspraak>` was niet-ontvankelijk. Voor verder correspondentie zie :ref:`hier <correspondentie>`.

Het is niet mogelijk voor de koning om :ref:`tussenkomst` te verlenen als het de
amublantisering van de GGZ in Nederland betreft. Ik heb ook een :ref:`brief <minister>` van de minister kunnen
krijgen na aandringen van de koningin waarin zij ontkent dat de ambulante zorg problematisch is.
De IGZ heeft wel erkent verantwoordelijk te zijn voor ambulante zorg, zowel voor vrijwillig als onder de BOPZ behandelde
patienten, zie :ref:`quote <absoluut>`.

(F)ACT, de methode die gebruikt word voor zorg aan mensen met Ernstige Psychiatrische Stoornissen, bied niet de noodzakelijke verpleging:

* verpleging naar gelang de situatie - meer zorg naarmate de situatie erger is, is niet preventief (stepped care).
* geen 7 x 24 uurs verpleging - in het weekend en avonduren niet aanwezig (meeste suicides in het weekend).
* behandelovereenkomsten zijn niet volledig (verplichtingen niet vastgelegd).
* Een SPV-er 1 keer in de 3 maanden is veels te weinig, de symptomen die men opdoet door de mishandeling worden niet tijdig gezien.

LOGGEN
######

De controle op de geleverde verpleging is zo slecht dat het aan een slachtoffer
is om bij te houden hoe het met toename/afname van symptomen gaat.
Echter Het slachtoffer is helemaal niet in staat om symptomen bij te houden, het is aan de mantelzorger
om te constateren dat een slachtoffer in een toestand van vergiftiging verkeerd.
Het is, zeker als slachtoffer, zaak om bij te houden hoe het met symptomen
is, vooral over een periode van tijd.
Een patient kan te maken krijgen met positieve en negatieve symptomen, symptomen van vergiftiging, onthoudingsverschijnselen en ernstige
bijwerkingen, zie :ref:`hier <symptomen>`.

Je kan het log command gebruiken om een symptoom of verschijnsel te registreren:

* log <txt>
* log <txt> +5
* log <txt> -2

Het find command om log terug te zoeken:

* find log
* find log=slaap
* find email From=om.nl From Subject Date start=2013-01-01 end=2013-02-01

Om over een periode te kunnen zoeken:

* today log
* week log
* week log=wiet

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1215

History Node

1214

History Node

1213

History Node

1212

History Node

1211

History Node

1210

History Node

1209

History Node

1208

History Node

1207

History Node

1206

History Node

1205

History Node

1204

History Node

1203

History Node

1202

History Node

1201

History Node

1200

History Node

1199

History Node

1198

History Node

1197

History Node

1196

History Node

1195

History Node

1194

History Node

1193

History Node

1192

History Node

1191

History Node

1190

History Node

1189

History Node

1188

History Node

1187

History Node

1186

History Node

1185

History Node

1184

History Node

1183

History Node

1182

History Node

1181

History Node

1180

History Node

1179

History Node

1178

History Node

1177

History Node

1176

History Node

1175

History Node

1174

History Node

1173

History Node

1172

History Node

1171

History Node

1170

History Node

1169

History Node

1168

History Node

1167

History Node

1166

History Node

1165

History Node

1164

History Node

1163

History Node

1162

History Node

1160

History Node

1159

History Node

1158

History Node

1157

History Node

1156

History Node

1155

History Node

1154

History Node

1153

History Node

1152

History Node

1151

History Node

1150

History Node

1149

History Node

1148

History Node

1147

History Node

1146

History Node

1145

History Node

1144

History Node

1143

History Node

1142

History Node

1141

History Node

1140

History Node

1139

History Node

1138

History Node

1137

History Node

1136

History Node

1135

History Node

1134

History Node

1133

History Node

1132

History Node

1131

History Node

1130

History Node

1129

History Node

1128

History Node

1126

History Node

1125

History Node

1124

History Node

1123

History Node

1122

History Node

1121

History Node

1120

History Node

1119

History Node

1118

History Node

1117

History Node

1116

History Node

1115

History Node

1114

History Node

1113

History Node

1112

History Node

1111

History Node

1110

History Node

1109

History Node

1108

History Node

1107

History Node

1106

History Node

1105

History Node

1104

History Node

1103

History Node

1102

History Node

1101

History Node

1100

History Node

1099

History Node

1098

History Node

1096

History Node

1095

History Node

1094

History Node

1093

History Node

1092

History Node

1091

History Node

1090

History Node

1089

History Node

1088

History Node

1087

History Node

1086

History Node

1085

History Node

1084

History Node

1083

History Node

1082

History Node

1081

History Node

1080

History Node

1079

History Node

1078

History Node

1077

History Node

1076

History Node

1075

History Node

1074

History Node

1072

History Node

1071

History Node

1070

History Node

1069

History Node

1068

History Node

1067

History Node

1066

History Node

1065

History Node

1064

History Node

1063

History Node

1062

History Node

1061

History Node

1060

History Node

1059

History Node

1058

History Node

1057

History Node

1055

History Node

1054

History Node

1053

History Node

1052

History Node

1051

History Node

1050

History Node

1049

History Node

1048

History Node

1047

History Node

1046

History Node

1045

History Node

1044

History Node

1043

History Node

1042

History Node

1041

History Node

1040

History Node

1039

History Node

1038

History Node

1037

History Node

1036

History Node

1035

History Node

1034

History Node

1033

History Node

1032

History Node

1031

History Node

1030

History Node

1029

History Node

1028

History Node

1027

History Node

1026

History Node

1025

History Node

1024

History Node

1023

History Node

1021

History Node

1020

History Node

1019

History Node

1018

History Node

1017

History Node

1016

History Node

1015

History Node

1014

History Node

1013

History Node

1012

History Node

1011

History Node

1010

History Node

1009

History Node

1008

History Node

1007

History Node

1006

History Node

1005

History Node

1004

History Node

1003

History Node

1002

History Node

1001

History Node

1000

History Node

92

History Node

91

History Node

90

History Node

89

History Node

88

History Node

87

History Node

86

History Node

85

History Node

84

History Node

83

History Node

82

History Node

81

History Node

80

History Node

77

History Node

76

History Node

75

History Node

74

History Node

73

History Node

72

History Node

71

History Node

70

History Node

69

History Node

68

History Node

67

History Node

66

History Node

65

History Node

64

History Node

63

History Node

62

History Node

61

History Node

60

History Node

59

History Node

58

History Node

56

History Node

55

History Node

54

History Node

53

History Node

52

History Node

51

History Node

50

History Node

49

History Node

48

History Node

47

History Node

46

History Node

45

History Node

44

History Node

43

History Node

42

History Node

41

History Node

40

History Node

38

History Node

37

History Node

36

History Node

35

History Node

34

History Node

33

History Node

32

History Node

31

History Node

30

History Node

29

History Node

28

History Node

27

History Node

26

History Node

25

History Node

24

History Node

23

History Node

22

History Node

21

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1215.tar.gz (4.2 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 14, 2016

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page