Skip to main content

antipsychotica zijn gif

Project description

Antipsychotica benadelen de gezondheid door het toedienen van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen. Met MEDS kan je bijhouden hoe medicijnen je gezondheid schaden. Elk medicijn die je slikt is een mishandeling begaan door de arts en de bedoeling is om het loggen daarvan ook in de rechtbank te kunnen aanvoeren als bewijs van mishandeling.

Er zijn mogelijkheden om email in te lezen, een server te draaien die deze kan tonen en connectie mogelijkheden naar chat servers om je log ook te laten afbeelden. De bot logt met de tijd waarop er gelogt word dus een selectie op een periode is goed te maken.

Om de symptomen die ontstaan na het gebruik van medicijnen te kunnen registreren zijn de volgende commando’s beschikbaar:

 1. deleted - toon welke objecten de “deleted” vlag gezet hebben
 2. dump - dump objecten
 3. fetcher - haal rss feeds op
 4. find - zoek voor een object
 5. first - eerste object met een gegeven waarde
 6. last - laatste object met een gegeven waarde
 7. log - registreer text met een optioneel karma
 8. mbox - importeer emails
 9. rm - zet de “deleted” flag van een object
 10. rss - voeg een rss url toe
 11. timer - print een text op een tijdstip
 12. todo - registreer een ding te doen
 13. wisdom - dagelijkse meditatie

VOORBEELDEN:

 • log <txt>
 • log <txt> +5
 • log <txt> -3

Met het find commando kan je zoeken in de log wanneer je voor het laatst iets genomen heb, althans wanneer je voor het laatst iets hebt kunnen loggen.

 • find log
 • find log=<zoekterm>
 • find time=2015-12

OPTIES:

de volgend opties zijn via de -i commandline optie beschikbaar

 1. rss - rss module.
 2. irc - internet relay chat bot.
 3. rest - rest interface.
 4. system - system services.
 5. xmpp - xmpp bot.
 6. stats - statistics on suicide.
 7. udp - relay txt through a udp port listener.
 8. wvggz - puntje, puntje, puntje.
 9. clock - timer, repeater and other clock based classes.

voor de andere commandline opties zie de –help optie.

MEDS draait op python3 en is nog in ALPHA mode.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1078

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1078.tar.gz (41.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page