Skip to main content

Toedienen van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen is strafbaar en moet voor de strafrechter #ggz

Project description

Zorg kan bestaan uit:

 1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;
 2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;
 3. pedagogische of therapeutische maatregelen;
 4. opname in een accommodatie;
 5. beperking van de bewegingsvrijheid;
 6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;
 7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;
 8. toezicht op betrokkene;
 9. onderzoek aan kleding of lichaam;
 10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.

De “zorg” die men levert zijn strafbare feiten. Met de volgende opdrachten kan je de geleverde “zorg” vastleggen:

 1. deleted - toon welke objecten de “deleted” vlag gezet hebben
 2. dump - dump objecten
 3. fetcher - haal rss feeds op
 4. find - zoek voor een object
 5. first - eerste object met een gegeven waarde
 6. last - laatste object met een gegeven waarde
 7. log - registreer text met een optioneel karma
 8. mbox - importeer emails
 9. rm - zet de “deleted” flag van een object
 10. rss - voeg een rss url toe
 11. timer - print een text op een tijdstip
 12. todo - registreer een ding te doen
 13. wisdom - dagelijkse meditatie

Er zijn mogelijkheden om email in te lezen, een server te draaien die deze kan tonen en connectie mogelijkheden naar chat servers om je log ook te laten afbeelden. De bot logt met de tijd waarop er gelogt word dus een selectie op een periode is goed te maken.

Met de volgend opties via de -i commandline optie zij de volgende bots/services te draaien:

 1. rss - start een RSS feeds lezer.
 2. irc - start een IRC bot
 3. rest - start de REST interface.
 4. xmpp - start een XMPP bot
 5. stats - suicide cijfers..
 6. udp - start een UDP server
 7. wvggz - geeft elementen van de WvGGZ weer.

Voor de andere commandline opties zie de –help optie.

Met het log command kan je text toevoegen aan je logs:

 1. log <txt> - log een regel
 2. log <txt> +5 - log een regel met +5 meting
 3. log <txt> -3 - log een regel met -3 meting

Met het find commando kan je zoeken in de log wanneer je voor het laatst iets genomen heb, althans wanneer je voor het laatst iets hebt kunnen loggen:

 1. find log - toon alle objecten met het log veld aanwezig
 2. find log=<zoekterm> log karma - selecteer op log veld, toon ook de karma
 3. find From Subject Date text=<zoekterm>- - toon de From en Subject velden van alle objecten die matchen met <zoekterm> zonder de text zelf
 4. find From=om.nl From Subject Date start=2013-01-01 end=2013-02-01 - toon de From Subject Date velden voor alle objecten die beginnen op 1 Januarie 2013 en 1 Februarie 2013

MEDS is geschreven in Python3 en is nu nog in het begin stadium.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1089

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1089.tar.gz (1.6 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page