Skip to main content

Behandeling met levensgevaarlijke medicijnen is strafbaar.

Project description

Behandeling met levensgevaarlijke medicijnen is strafbaar:

 1. Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 2. Artikel 303 1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfd
 3. Artikel 303 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldig gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de
 4. Artikel 304 3. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Met MEDS kan je bijhouden hoe medicijnen je gezondheid benadelen.

Met het log command kan je text toevoegen aan je logs:

 1. log <txt>
 2. log <txt> +5
 3. log <txt> -3

Met het find commando kan je zoeken in de log wanneer je voor het laatst iets genomen heb, althans wanneer je voor het laatst iets hebt kunnen loggen:

 1. find log
 2. find log=<zoekterm> log karma
 3. find From Subject Date text=<zoekterm>-
 4. find From=om.nl From Subject Date start=2013-01-01 end=2013-02-01

MEDS is geschreven in Python3 en is nu nog in het begin stadium.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1109

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1109.tar.gz (2.2 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Mar 21, 2016

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page