Skip to main content

Opzettelijke benadeling van de gezondheid, gepleegd met voorbedachten rade, de dood ten gevolge.

Project description

STRAFBAAR

Behandelen met antipsychotica is strafbaar:

 1. omdat antipsychotica receptoren BLOKKEREN en dat dat benadeling van de gezondheid is.
 2. omdat het Wetboek van Strafrecht zegt dat mishandeling is gelijkgesteld aan opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 3. omdat de arts de medicijnen toedient om de receptoren te blokkeren is er sprake van opzet
 4. omdat hiermee de arts schuldig is aan mishandeling.

De hedendaagse theorie is dat een mens die hallucineert dat doet omdat hij teveel dopamine in zijn hersenen heeft. Een arts probeert de werking van dopamine in de hersenen te blokkeren door antipsychotica te geven, een stof die de dopamine receptoren op de zenuwcellen blokkeert zodat dopamine zijn werking niet meer kan doen. Het blokkeren van de receptoren is de wil van de arts, het is hoe de arts de problematiek van het hallucineren denkt te kunnen aanpakken. Daarom is er ook sprake van opzet, het is de arts zijn bedoeling om schade toe te brengen aan de hersenen. Daarom is het ook mishandeling en dient het vervolgt te worden. Antipsychotica doen een mens geen goed, ze verminderen hoogstens symptomen maar de schade die ze toebrengen is reeel en intentioneel.

Behandelen met antipsychotica is levensgevaarlijk:

 1. omdat het blokkeren van receptoren een mens vergiftigt.
 2. omdat, zolang een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet, de toestand van vergiftiging niet word opgeheven.
 3. omdat deze toestand de kans op overlijden geeft.
 4. omdat men er ook werkelijk aan dood gaat als noodzakelijke verpleging niet aanwezig is (om medicijnen snel af te bouwen).

In Nederland word je naar huis gestuurd met deze schadelijke medicijnen en moet je zelf aan de bel trekken als je last krijgt van bijwerkingen. Het zijn echter geen bijwerkingen, het is de werking van de medicijnen die de vergiftiging veroorzaken. Je moet zelf ook de mate en ernst van de vergiftigingssymptomen bijhouden en omdat met het niet meten van de bloedspiegels de vergiftiging steeds erger word, is het noodzaak om de vergiftigingssymptomen goed in de gaten te houden. Met dit programma kan je de mate van vergiftigingssymptomen registreren zodat de arts overtuigt kan worden om de medicijnen WEL af te bouwen:

 1. log <txt>
 2. log <txt> +5
 3. log <txt> -3

SYMPTOMEN

milde symptomen van vergiftiging:

 1. gedragsveranderingen (bijv., rusteloosheid, crankiness)
 2. diarree
 3. duizeligheid
 4. slaperigheid
 5. vermoeidheid
 6. hoofdpijn
 7. verlies van eetlust
 8. kleine huid- of oogirritaties
 9. misselijkheid of maagklachten
 10. passen hoest (hoest die komt en gaat)
 11. pijn of stijfheid in de gewrichten
 12. dorst

matige symptomen:

 1. wazig zicht
 2. Verwarring en desoriëntatie
 3. ademhalingsproblemen
 4. kwijlen
 5. overmatig tranen
 6. koorts
 7. lage bloeddruk (hypotensie)
 8. verlies van spiercontrole en spiertrekkingen
 9. bleekheid (bleekheid) of gespoeld of gelige huid
 10. aanhoudende hoest
 11. snelle hartslag
 12. toevallen
 13. ernstige diarree
 14. ernstige misselijkheid
 15. maagkrampen
 16. zweten
 17. dorst
 18. bevend
 19. zwakte

belangerijkste symptomen:

 1. hartstilstand
 2. krampen
 3. diffuse intravasale stolling (mits ongecontroleerde bloeden of bloedstolling veroorzaakt)
 4. oesofageale vernauwing (vernauwing van het orgaan dat voedsel uit de mond draagt naar de maag)
 5. koorts (vaak hoog)
 6. onvermogen om te ademen
 7. versnelde ademhaling (snelle ademhaling)
 8. verlies van bewustzijn
 9. spiertrekkingen (ongecontroleerd en ernstige)
 10. snelle hartslag met een lage bloeddruk
 11. ademnood dat intubatie vereist (betreft het passeren van een buis naar beneden de luchtpijp [luchtpijp] om de longen te ademen bijstand te verlenen; mechanische beademing [dwz een ventilator] kan nodig zijn)
 12. epileptische aanvallen die niet reageren op de behandeling (de zogenaamde status epilepticus)
 13. dorst (vaak extreme)

CMNDS

Andere commando’s van de bot:

 1. deleted - toon welke objecten de “deleted” vlag gezet hebben
 2. dump - dump objecten
 3. fetcher - haal rss feeds op
 4. find - zoek voor een object
 5. first - eerste object met een gegeven waarde
 6. last - laatste object met een gegeven waarde
 7. log - registreer text met een optioneel karma
 8. mbox - importeer emails
 9. rm - zet de “deleted” flag van een object
 10. rss - voeg een rss url toe
 11. timer - print een text op een tijdstip
 12. todo - registreer een ding te doen
 13. wisdom - dagelijkse meditatie

OPTIES

Er zijn mogelijkheden om email in te lezen, een server te draaien die deze kan tonen en connectie mogelijkheden naar chat servers om je log ook te laten afbeelden.

Met de volgend opties via de -i commandline optie zij de volgende bots/services te draaien:

 1. rss - start een RSS feeds lezer.
 2. irc - start een IRC bot
 3. rest - start de REST interface.
 4. xmpp - start een XMPP bot
 5. stats - suicide cijfers..
 6. udp - start een UDP server
 7. wvggz - geeft elementen van de WvGGZ weer.
 8. omdat - redenen dat behandeling met antipsychotica strafbaar is.

Voor de andere commandline opties zie de –help optie.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1131

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1131.tar.gz (1.8 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page