Skip to main content

toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen is mishandeling en strafbaar.

Project description

STRAFBAAR

Behandelen met antipsychotica is strafbaar:

 1. omdat antipsychotica receptoren BLOKKEREN en dat dat benadeling van de gezondheid is.
 2. omdat het Wetboek van Strafrecht zegt dat mishandeling is gelijkgesteld aan opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 3. omdat de arts de medicijnen toedient om de receptoren te blokkeren is er sprake van opzet.
 4. omdat hiermee de arts schuldig is aan mishandeling.

De hedendaagse theorie is dat een mens die hallucineert dat doet omdat hij teveel dopamine in zijn hersenen heeft. Een arts probeert de werking van dopamine in de hersenen te blokkeren door antipsychotica te geven, een stof die de dopamine receptoren op de zenuwcellen blokkeert zodat dopamine zijn werking niet meer kan doen. Het blokkeren van de receptoren is de wil van de arts, het is hoe de arts de problematiek van het hallucineren denkt te kunnen aanpakken. Daarom is er ook sprake van opzet, het is de arts zijn bedoeling om schade toe te brengen aan de hersenen. Daarom is het ook mishandeling en dient het vervolgt te worden. Antipsychotica doen een mens geen goed, ze verminderen hoogstens symptomen maar de schade die ze toebrengen is reeel en intentioneel.

 • Artikel 300 4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
 • Artikel 303 1. Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 • Artikel 303 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldig gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 • Artikel 304 3. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

ZORG

Deze mishandeling is onderdeel van de volgende “zorg”:

 1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;
 2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;
 3. pedagogische of therapeutische maatregelen;
 4. opname in een accommodatie;
 5. beperking van de bewegingsvrijheid;
 6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;
 7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;
 8. toezicht op betrokkene;
 9. onderzoek aan kleding of lichaam;
 10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.

NIET PREVENTIEF

Maandblad Geestelijke Gezondheid - Jaargang 67 (2012) Nummer 6 - pagina 319-327

“Patiënten die (F)ACT krijgen blijven langer in zorg, maar het aantal opnamedagen neemt nauwelijks af. (F)ACT lijkt wel samen te gaan met minder psychopathologie en beter functioneren, al is oorzakelijkheid altijd moeilijk aan te tonen. Niet alle (F)ACT-patiënten blijven voor eeuwig in (F)ACT. De patiëntengroep die het langst in ACT blijft, is een andere groep met meer problemen dan patiënten die voor kortere duur ACT krijgen.” - Marjan Drukker, Ellen Visser, Hans Kortrijk, Wijnand Laan, Hugo Smeets & Jim van Os

(F)ACT verlaagt niet de vraag naar opnames:

 1. Wijkteams werken niet met eigen (wijkgerichte) crisis teams. Tussen kantooruren en in de weekenden is er geen personeel wat de patient te woord kan staan.
 2. Doordat de nieuwe methode niet op lokaal niveau de 7x24 uurs dienst verzorgt, is er geen preventieve werking wat betreft ziekenhuisopnames.
 3. De patienten afhankelijk van deze methode worden niet preventief beschermt tegen ziekenhuis opname.
 4. Hierdoor is het risico op suicide groter dan verantwoord en vallen er dus slachtoffers.

LEVENSGEVAARLIJK

Behandelen met antipsychotica is levensgevaarlijk:

 1. omdat het blokkeren van receptoren een mens vergiftigt.
 2. omdat, zolang een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet, de toestand van vergiftiging niet word opgeheven.
 3. omdat deze toestand de kans op overlijden geeft.
 4. omdat men er ook werkelijk aan dood gaat als noodzakelijke verpleging niet aanwezig is (om medicijnen snel af te bouwen).

In Nederland word je naar huis gestuurd met deze schadelijke medicijnen en moet je zelf aan de bel trekken als je last krijgt van bijwerkingen. Je moet zelf ook de mate en ernst van de vergiftigingssymptomen bijhouden en als de arts niet besluit de dosering te verminderen word de vergiftiging steeds erger. Dit resulteert in levengevaarlijke situaties, situaties waarin men de dood vind, of door suicide of door lichamelijk disfunctioneren.

SYMPTOMEN

De volgende symptomen kunnen ontstaan als gevolg van medicijnvergiftiging:

MILD

 1. gedragsveranderingen (bijv., rusteloosheid, crankiness)
 2. diarree
 3. duizeligheid
 4. slaperigheid
 5. vermoeidheid
 6. hoofdpijn
 7. verlies van eetlust
 8. kleine huid- of oogirritaties
 9. misselijkheid of maagklachten
 10. passen hoest (hoest die komt en gaat)
 11. pijn of stijfheid in de gewrichten
 12. dorst

MATIG

 1. wazig zicht
 2. Verwarring en desoriëntatie
 3. ademhalingsproblemen
 4. kwijlen
 5. overmatig tranen
 6. koorts
 7. lage bloeddruk (hypotensie)
 8. verlies van spiercontrole en spiertrekkingen
 9. bleekheid (bleekheid) of gespoeld of gelige huid
 10. aanhoudende hoest
 11. snelle hartslag
 12. toevallen
 13. ernstige diarree
 14. ernstige misselijkheid
 15. maagkrampen
 16. zweten
 17. dorst
 18. bevend
 19. zwakte

FATAAL

 1. hartstilstand
 2. krampen
 3. diffuse intravasale stolling (mits ongecontroleerde bloeden of bloedstolling veroorzaakt)
 4. oesofageale vernauwing (vernauwing van het orgaan dat voedsel uit de mond draagt naar de maag)
 5. koorts (vaak hoog)
 6. onvermogen om te ademen
 7. versnelde ademhaling (snelle ademhaling)
 8. verlies van bewustzijn
 9. spiertrekkingen (ongecontroleerd en ernstige)
 10. snelle hartslag met een lage bloeddruk
 11. ademnood dat intubatie vereist (betreft het passeren van een buis naar beneden de luchtpijp [luchtpijp] om de longen te ademen bijstand te verlenen; mechanische beademing [dwz een ventilator] kan nodig zijn)
 12. epileptische aanvallen die niet reageren op de behandeling (de zogenaamde status epilepticus)
 13. dorst (vaak extreme)

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1143

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1143.tar.gz (1.7 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page