Skip to main content

U gaat deze wet niet aannemen. Het is geen toedienen van medicatie, het is toediening van schadelijke stoffen. Niet medicatie, maar gif !!

Project description

ZORG

Opzettelijke benadeling van de gezondheid, gepleegd met voorbedachten rade, de dood ten gevolge - http://pythonhosted.org/meds/ #ggz

Dit is de “zorg” die geleverd word, maar in feite een grote lijst is van strafbare feiten die men begaat:

 1. een interventie, bestaande uit een vorm van verzorging, bejegening, behandeling, begeleiding of bescherming;
 2. toediening van medicatie, vocht en voeding, regelmatige medische controle of andere medische handelingen;
 3. pedagogische of therapeutische maatregelen;
 4. opname in een accommodatie;
 5. beperking van de bewegingsvrijheid;
 6. afzondering of separatie in een daartoe geschikte verblijfsruimte;
 7. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek of het gebruik van communicatiemiddelen;
 8. toezicht op betrokkene;
 9. onderzoek aan kleding of lichaam;
 10. controle op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 11. beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten.

Niet de wetten getoetst aan de Grondwet, maar daadwerkelijk vervolgen dat wat de wet overtreed.

SCHADELIJK

“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume when compared with the sham group.”

 1. Antipsychotica zijn schadelijk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/
 2. De werking van de medicijn is schade toebrengend (blokkeren van receptoren)
 3. Omdat de arts de medicijnen toedient OM de receptoren te blokkeren is er sprake van opzet
 4. Dit maakt het toedienen van elke pil een mishandeling.
 5. Nu al worden er dagelijks minstens 1 miljoen mensen door toediening van schadelijke stoffen mishandelt.
 6. U gaat deze wet niet aannemen. Toedienen van schadelijke stoffen is mishandeling en geen behandeling.
 7. Indien uw wel instemt, word de Nederlander voor jaaaren mishandelt door toediening van schadelijke stoffen.

De hedendaagse theorie is dat een mens die hallucineert dat doet omdat hij teveel dopamine in zijn hersenen heeft. Een arts probeert de werking van dopamine in de hersenen te blokkeren door antipsychotica te geven, een stof die de dopamine receptoren op de zenuwcellen blokkeert zodat dopamine zijn werking niet meer kan doen. Het blokkeren van de receptoren is de wil van de arts, het is hoe de arts de problematiek van het hallucineren denkt te kunnen aanpakken. Daarom is er ook sprake van opzet, het is de arts zijn bedoeling om schade toe te brengen aan de hersenen. Daarom is het ook mishandeling en dient het vervolgt te worden. Antipsychotica verminderen hoogstens symptomen maar de schade die ze toebrengen is reeel en intentioneel.

LEVENSGEVAARLIJK

Behandelen met antipsychotica is levensgevaarlijk:

 1. omdat het blokkeren van receptoren een mens vergiftigt.
 2. omdat, zolang een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet, de toestand van vergiftiging niet word opgeheven.
 3. omdat deze toestand de kans op overlijden geeft.
 4. omdat men er ook werkelijk aan dood gaat als noodzakelijke verpleging niet aanwezig is (om medicijnen snel af te bouwen).

In Nederland word je naar huis gestuurd met deze schadelijke medicijnen en moet je zelf aan de bel trekken als je last krijgt van bijwerkingen. Je moet zelf ook de mate en ernst van de symptomen bijhouden en als de arts niet besluit de dosering te verminderen word de vergiftiging steeds erger. Dit resulteert in levengevaarlijke situaties, situaties waarin men de dood vind.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1155

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1155.tar.gz (1.8 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page