Skip to main content

Specifieke gerichte schade toebrenging is opzettelijk de gezondheid benadelen is mishandeling is vervolgbaar is strafbaar is 3 tot 15 jaar

Project description

“After 17 to 27 months of treatment, both haloperidol- and olanzapine-treated monkeys had an equivalent and highly significant 8% to 11% decrease in fresh brain weight and volume when compared with the sham group.”

Een arts probeert de werking van dopamine in de hersenen te blokkeren door antipsychotica te geven, een stof die de dopamine receptoren op de zenuwcellen blokkeert zodat dopamine zijn werking niet meer kan doen. Het blokkeren van dopamine werking is de benadeling van de gezondheid in het geval van antipsychotica toediening. Omdat de arts het blokkeren van de dopamine werking nastreeft is de benadeling van de gezondheid opzettelijk.

Behandeling met antipsychotica is mishandeling (opzettelijke benadeling van de gezondheid):

 1. De werking van de medicijn is schade toebrengend (blokkeren van receptoren)
 2. Omdat de arts de medicijnen toedient OM de receptoren te blokkeren is er sprake van opzet

Behandeling met antipsychotica is levensgevaarlijk (zware mishandeling):

 1. omdat het blokkeren van receptoren een mens vergiftigt.
 2. omdat, zolang een arts de bloedspiegel van een medicijn niet meet, de toestand van vergiftiging niet word opgeheven.
 3. omdat deze toestand de kans op overlijden geeft.
 4. het brengen in levensgevaar is zware mishandeling

Behandeling met antipsychotica heeft de dood ten gevolge:

 1. omdat men er ook werkelijk aan dood gaat als noodzakelijke verpleging niet aanwezig is (om medicijnen snel af te bouwen).
 2. een beetje dodelijk is over langere tijd 100% kans op de dood

Behandeling met antipsychotica word gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen:

 1. Antipsychotica zijn schadelijk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476840/
 2. Antipsychotica blokkeren werkingen in de hersenen waardoor de patient niet meer tot gedrag of handelen in staat is. Het niet meer kunnen van iets valt onder schade voor het leven.
 3. Antipsychotica zijn ook verslavend. Het “je moet ze de rest van je leven slikken” komt dan ook daar vandaan en is ook schade voor het leven.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1168

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-1168.tar.gz (2.3 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page