Skip to main content

Rust voor de Gek

Project description

De ambulante verpleging thuis vereist:

  1. 24/7 verpleging bereikbaar
  2. periodieke controle van de psychiater
  3. volledig ingevuld behandelingsovereenkomst

Als de 24/7 verpleging ontbreekt, moet men bellen met een inschatting van risico aan de bellers kant (triade).

Als die geen hulp stuurt moet men zelf reizen wat niet mogelijk is zonder strippenkaart, geld voor taxi of mantelzorgers aanwezig (zorgvraagweigering).

Wat rest is zonder hulp thuis maar het weekend doorkomen, onder enorme spanning (suicide risico).

Als de psychiater niet een periodieke controle doet, is hij niet op de hoogte van de toestand van de patient. Dit houd in dat hij paniek voetbal gaat doen op het moment dat de patient onstabiel word.

Als de behandelingsovereenkomst niet goed ingevuld is, gaat met in tijden van crisis ter plekke een beslissing nemen.

Behandelingsovereenkomst bevat:

  1. behandelingsplan - dit bevat de verwachting van de te verlenen behandeling.
  2. signaleringsplan - dit bevat de symptomen waar men bij de patient op moet letten
  3. crisisplan - dit omschrijft hoe en welke partijen moeten handelen in een crisis situatie

http://pypi.python.org/pypi/meds

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

27

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-27.tar.gz (80.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page