Skip to main content

medicijn effecten registratie programma.

Project description

Positieve symptomen:

 1. Wanen
 2. Hallucinaties
 3. Verward denken
 4. Opgewondenheid

Om deze symptomen te bestrijden word er medicijnen gegeven die je hersens blokkeren.

Geblokkeerde hersens betekend negatieve symptomen:

 1. Weinig emotie
 2. Minder sociale contacten
 3. Gebrek aan initief
 4. Gebrek aan aandacht en concentratie
 5. Weinig gemotiveerd
 6. Weinig energie

Probleem hier is dat men de inactiviteit aan de patient verwijt.

Affectieve symptomen:

 1. Depressieve symptomen
 2. Manische symptomen

Maakt sociaal parnanoide. Altijd negatief interpreterend.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

71

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-71.tar.gz (4.4 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page