Skip to main content

Met behandeling wordt gelijkgesteld langdurige mishandeling

Project description

 1. medicijnen boven een bepaalde spiegelwaarde worden giftig.
 2. niet meten de de spiegel houd in dat men niet weet of vergiftiging aanwezig is.
 3. een te lange periode van vergiftiging is dodelijk.

Symptomen van vergiftiging:

 1. Verwardheid.
 2. Delirium.
 3. Duizeligheid.
 4. Dubbelzien.
 5. Gedesoriënteerd in plaats, tijd en persoon.
 6. Hallucinaties, vooral auditieve.
 7. Oorsuizen.
 8. Tijdelijk gehoorverlies.
 9. Sufheid.
 10. Coma.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

75

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
meds-75.tar.gz (3.7 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page