Skip to main content

Uit een uitspraak van de Tuchtrechter op 2 september 2014 (zie 1) blijkt dat periodieke metingen en overzicht op de toestand van de patient ontbreken.

Project description

Geachte mevrouw Schippers,

Ik heb op 13 oktober 2012 van u een brief ontvangen met kenmerk CZ-3131204, waarin u reageert omtrent de F-ACT, een methode die in Nederland gebruikt word voor zorg van mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening.

Uit een uitspraak van de Tuchtrechter op 2 september 2014 (zie 1) blijkt dat periodieke metingen en overzicht op de toestand van de patient ontbreken.

Dit resulteert in situaties voor de patient die onaanvaardbaar zijn. In plaats van gezondheidchecks voor de bevolking die mischien niet gewenst zijn, verzoek ik u om gezondheidschecks voor alle mensen die behandeld worden met antipsychotica.

De urgentie moge u duidelijk zijn.

Project details


Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page