Skip to main content

Voor iemand waarbij zijn neuronen op stop worden gezet door medicatie en waarbij hij geen enkele impuls nog kan verwerken, is het onverantwoord.

Project description

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Heerhugowaard, 9 Maart 2015

Geachte mevrouw Schippers,

Ik heb op 13 oktober 2012 van u een brief ontvangen met kenmerk CZ-3131204, waarin u reageert omtrent de F-ACT, een methode die in Nederland gebruikt word voor zorg van mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening.

Uit een uitspraak van de Tuchtrechter op 2 september 2014 (zie 1) blijkt dat periodieke metingen en overzicht op de toestand van de patient ontbreken.

Dit houd in dat de patient zijn behandelovereenkomst niet compleet is en dat zijn bloed niet gemeten word.

Voor iemand waarbij zijn neuronen op stop worden gezet door medicatie en waarbij hij geen enkele impuls nog kan verwerken, is het onverantwoord.

Hoogachtend,

Bart Thate

  1. http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZRAMS_2014_94?zaaknummer=2013%2F221&Pagina=1&ItemIndex=1

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
minister-17.tar.gz (1.4 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page