Skip to main content

Doordat de nieuwe methode niet op lokaal niveau de 7x24 uurs dienst verzorgt, is er geen preventieve werking wat betreft ziekenhuisopnames.

Project description

“Hier vond men dat alleen in regio’s waar teams werkten met optimale 24-uursbereikbaarheid het aantal opnames met 20% verminderde en de opnameduur met 10% werd bekort. Regio’s met teams die deze 7*24 uur bereikbaarheid niet hadden georganiseerd, lieten geen reductie in aantal opnames of opnameduur zien.”

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/434/articles/8318

  1. Wijkteams werken niet met eigen (wijkgerichte) crisis teams. Tussen kantooruren en in de weekenden is er geen personeel wat de patient te woord kan staan.
  2. Doordat de nieuwe methode niet op lokaal niveau de 7x24 uurs dienst verzorgt, is er geen preventieve werking wat betreft ziekenhuisopnames.
  3. De patienten afhankelijk van deze methode worden niet preventief beschermt tegen ziekenhuis opname.
  4. Hierdoor is het risico op suicide groter dan verantwoord en vallen er dus slachtoffers.
  5. De wijkteams moeten verplicht wel lokaal 7x24 uurs dienst bieden, anders werkt de preventieve werking op opname niet.

CRISIS 54846 - VERWIJS 46619 (349/dag) UITSTROOM 2742 (20/dag) OPNAME 8226 (61/dag) SUICIDE 677 (5/dag) - http://pypi.python.org/pypi/meds #ggz #medz (133d 11h1m)

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
minister-24.tar.gz (4.6 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page