Skip to main content

Antipsychotica zijn dodelijk en zonder verpleging is behandeling moord.

Project description

In Amerika werkt men lokaal met 24x7 en heeft men 20% minder opnames:

“Hier vond men dat alleen in regio’s waar teams werkten met optimale 24-uursbereikbaarheid het aantal opnames met 20% verminderde en de opnameduur met 10% werd bekort. Regio’s met teams die deze 7*24 uur bereikbaarheid niet hadden georganiseerd, lieten geen reductie in aantal opnames of opnameduur zien.”

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/434/articles/8318

In Nederland is de methodiek aangepast en werkt hij NIET preventief:

Maandblad Geestelijke Gezondheid - Jaargang 67 (2012) Nummer 6 - pagina 319-327

“Patiënten die (F)ACT krijgen blijven langer in zorg, maar het aantal opnamedagen neemt nauwelijks af. (F)ACT lijkt wel samen te gaan met minder psychopathologie en beter functioneren, al is oorzakelijkheid altijd moeilijk aan te tonen. Niet alle (F)ACT-patiënten blijven voor eeuwig in (F)ACT. De patiëntengroep die het langst in ACT blijft, is een andere groep met meer problemen dan patiënten die voor kortere duur ACT krijgen.” - Marjan Drukker, Ellen Visser, Hans Kortrijk, Wijnand Laan, Hugo Smeets & Jim van Os

De ontwerper van de (F)ACT methode hier in Nederland:

“In de USA heeft men een dergelijk voorziening in veel regio’s niet. Dan moet een ACT-team dus zelf crisisdienst bieden aan zijn eigen clienten. Maar in Nederland is dat dus beter geregeld en is de 7 x 24 uurs dienst goed toegankelijk.” - J.R. van Veldhuizen, voorzitter Stichting CCAF

De (F)ACT teams hier in Nederland doen zelf de 7 x 24 dienst niet.

Er is dus geen 20% reductie in vraag naar bedden. Op 12 oktober 2012 heb ik de Minister aangeschreven hierover en twee jaar later heeft men toch het aantal bedden gereduceerd. Ondanks geinformeerd te zijn heeft de minister gekozen om het GGZ beleid op basis hiervan te hervormen.

Er is echter meer vraag naar bedden i.p.v minder, de patienten afhankelijk van deze methode worden niet preventief beschermt tegen ziekenhuis opname. Dat er geen bedden meer beschikbaar zijn en een methode gehanteerd word die niet beschermt, maakt huidige beleid onverantwoord.

F)ACT bied niet de noodzakelijke verpleging die behandeling met antipsychotica verantwoord maken:

  • verpleging naar gelang de situatie - meer zorg naarmate de situatie erger is, is niet preventief.
  • niet 7 x 24 uurs verpleging - in het weekend en avonduren niet aanwezig.
  • psychiater is niet op de hoogte van de situatie van.
  • de patient behandelovereenkomsten zijn niet volledig.
  • zonder bedden geen snelle terugbrenging naar ziekenhuis mogelijk.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
minister-31.tar.gz (2.3 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page