Skip to main content

A module to get various lottery data from National Lottery Administration of Turkey (in Turkish)

Project description

Python için MPİ Çekiliş Veri Kütüphanesi

mpiyango modülü Milli Piyango İdaresi internet sitesinden istenen çekiliş verilerini alarak Python ile işlenebilir hale getirir. Çekilişlerin tarihlerini ve sonuçlarını siteden alabilir.

Hangi Çekilişler?

 1. Milli Piyango
 2. On Numara
 3. Sayısal Loto
 4. Süper Loto
 5. Şans Topu
 6. Para Loto
 7. Süper Piyango
 8. Banko Piyango
 9. Süper Sayısal Loto
 10. Süper Şans Topu
 11. Süper On Numara

Nasıl Kurulur?

pip install mpiyango

Örnekler

Basit derecede örnekler için /ornekler konumuna bakabilirsiniz.

Dokümantasyon (v0.0.9)

Çekiliş Türleri

 • mpiyango.cekilis_turleri.piyango (Piyango)
 • mpiyango.cekilis_turleri.onnumara (On Numara)
 • mpiyango.cekilis_turleri.sayisal (Sayısal Loto)
 • mpiyango.cekilis_turleri.superloto (Süper Loto)
 • mpiyango.cekilis_turleri.sanstopu (Şans Topu)
 • mpiyango.cekilis_turleri.paraloto (Para Loto)
 • mpiyango.cekilis_turleri.superpiyango (Süper Piyango)
 • mpiyango.cekilis_turleri.bankopiyango (Banko Piyango)
 • mpiyango.cekilis_turleri.supersayisal (Süper Sayısal Loto)
 • mpiyango.cekilis_turleri.supersanstopu (Süper Şans Topu)
 • mpiyango.cekilis_turleri.superonnumara (Süper On Numara)

Sınıflar

Tarih

 • jsonformat (int): Site tarafından kullanılan tarih formatı (YYYYAAGG)
 • o_format (str): Okunabilir tarih formatı (GG/AA/YYY) (str)

IlIlce

 • il (str): Kazanan il verisi
 • ilce (str): Kazanan ilçe verisi

str olarak kullanılırsa "İlçe/İl" stringini verir.

Devir

 • devir (bool): Devretme durumu
 • sayi (int): Devir sayısı
 • tutar (float): Devreden tutar
 • d(): {"devir":devir, "devir_sayisi":sayi, "devir_tutari":tutar} sözlüğünü verir.

int olarak kullanılırsa tutar değerini verir.

Bilen

 • kisibasi (float): Kişi başına düşen ikramiye
 • kisi (int): Bilen kişi sayısı
 • tur (str):Bilinen tür
 • d(): {"ikramiye":kisibasi, "kisi_sayi":kisi, "tur":tur} sözlüğünü verir.

PiyangoHaneSonuc

Çekilişteki tek bir ikramiye için sonuçlar.

 • numaralar (list): Belirtilen ikramiyeyi kazanan numaralar
 • ikramiye (float): İkramiye miktarı
 • tip (str):İkramiye tipi
 • hanesayisi (int): İkramiye için gereken son n hane. (Eğer tüm numara değilse)
 • num_ikr(): {"ikramiye":ikramiye, "numaralar":numaralar} sözlüğünü verir.
 • numarakontrol (numara(int/str)): Bilet numarası için ikramiye tutuyorsa ikramiyeyi, tutmuyorsa 0 değerini verir.

PiyangoSonuc

Piyango çekilişinin sonucu ve bilgileri.

 • tur (mpiyango.cekilis_turleri.x) bkz. Çekiliş Türleri
 • tur_str (str): Çekiliş türü ismi
 • ad (str): Çekiliş adı (örn. "19/11/2019 BİLET KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEK")
 • tarih (Tarih): Çekiliş tarihi
 • hanesayisi (int): Çekiliş hane sayısı
 • sonuclar (list[PiyangoHaneSonuc]): Çekiliş sonuçları
 • il_ilce (IlIlce): Kazanan bilet(ler)in bulunduğu il ve ilçeler
 • biletkontrol (numara(int/str)): Bilet numarası için ikramiye tutuyorsa tutan en büyük ikramiyeyi, tutmuyorsa 0 değerini verir.
 • ikr_ve_num(): {"ikramiye":ikramiye, "numaralar":numaralar} sözlüklerini barındıran bir liste verir.

SansTopuSonuc

Şans Topu çekilişinin sonucu ve bilgileri.

 • tur (mpiyango.cekilis_turleri.x) bkz. Çekiliş Türleri
 • tur_str (str): Çekiliş türü ismi
 • hafta (int):Çekiliş hafta numarası
 • tarih (Tarih):Çekiliş tarihi
 • rakamlar (list[int]): Sondaki rakam şanslı rakam olmak üzere kazanan rakamlar
 • sonuc (list[int]): bkz. rakamlar
 • sanslirakam (int): Şanslı rakam
 • devir (Devir): Devretme verileri
 • hasilat (float): Elde edilen son hasılat
 • ikramiye (float): Devirlerle birlikte o haftanın ikramiyesi
 • bilenler (list[Bilen]): Listede numaraları bilenlerin istatistikleri
 • il_ilce (IlIlce): Bilen il ve ilçeler
 • devird(numara(int/str)): Devir verilerini sözlük elemanı olarak verir. (bkz. Devir -> d())
 • b_liste(): Bilen verilerini (kişi başı ikramiye vs.) sözlük listesi olarak verir. (bkz. Bilen-> d())

TopSonuc

Diğer çekilişlerin sonuçları ve bilgileri.

 • tur (mpiyango.cekilis_turleri.x) bkz. Çekiliş Türleri
 • tur_str (str): Çekiliş türü ismi
 • hafta (int): Çekiliş hafta numarası
 • tarih (Tarih): Çekiliş tarihi
 • rakamlar (list[int]): Kazanan rakamlar
 • sonuc (list[int]): bkz. rakamlar
 • devir (Devir): Devretme verileri
 • hasilat (float): Elde edilen son hasılat
 • ikramiye (float): Devirlerle birlikte o haftanın ikramiyesi
 • bilenler (list[Bilen]): Listede numaraları bilenlerin istatistikleri
 • il_ilce (IlIlce): Bilen il ve ilçeler
 • devird(numara(int/str)): Devir verilerini sözlük elemanı olarak verir. (bkz. Devir -> d())
 • b_liste(): Bilen verilerini (kişi başı ikramiye vs.) sözlük listesi olarak verir. (bkz. Bilen-> d())

Fonksiyonlar

mpiyango.tarihler(mpiyango.cekilis_turleri.x)

 • Verilen türdeki çekilişin www.mpi.gov.tr sitesinde sonuçları olan tarihlerini "Tarih" sınıfı içerisinde verir.

mpiyango.sonuclar(mpiyango.cekilis_turleri.x, tarih(str/int/Tarih))

 • Verilen türdeki oyunun verilen tarihteki sonucunu verir. Tarihler Tarih sınıfı ile verilmediyse YYYYAAGG formatında str ya da int olmalıdır. Yazılacak.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for mpiyango, version 0.0.9
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size mpiyango-0.0.9-py3-none-any.whl (6.4 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size mpiyango-0.0.9.tar.gz (5.3 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page