Skip to main content

A Python project for rolling prediction

Project description

Feladatom megvalósítása során egy osztályt alkottam, amiben a benne található függvényeket felhasználva a felhasználó könnyen tud alkalmazni adatbányászati lépéseket a számára fontos adathalmazon. Így a következőkben ezeknek a függvényeknek a lényeges működését írom le, hogy bárki használni tudja ezek ismeretében.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

1.0.0

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
myrollingforecastpackage-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (7.6 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Wheel py2.py3 Dec 3, 2017
myrollingforecastpackage-1.0.0.zip (22.3 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Dec 3, 2017

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page