Skip to main content

A Python project for rolling prediction

Project description

Feladatom megvalósítása során egy osztályt alkottam, amiben a benne található függvényeket felhasználva a felhasználó könnyen tud alkalmazni adatbányászati lépéseket a számára fontos adathalmazon. Így a következőkben ezeknek a függvényeknek a lényeges működését írom le, hogy bárki használni tudja ezek ismeretében.

Project details


Release history Release notifications

This version

1.0.0

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for myrollingforecastpackage, version 1.0.0
Filename, size & hash File type Python version Upload date
myrollingforecastpackage-1.0.0-py2.py3-none-any.whl (7.6 kB) View hashes Wheel py2.py3
myrollingforecastpackage-1.0.0.zip (22.3 kB) View hashes Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page