Skip to main content

A Python project for rolling prediction

Project description

Feladatom megvalósítása során egy osztályt alkottam, amiben a benne található függvényeket felhasználva a felhasználó könnyen tud alkalmazni adatbányászati lépéseket a számára fontos adathalmazon. Így a következőkben ezeknek a függvényeknek a lényeges működését írom le, hogy bárki használni tudja ezek ismeretében.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for myrollingforecastpackagem, version 1.0.5
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size myrollingforecastpackagem-1.0.5.zip (24.4 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page