Skip to main content

Skrypt omijający zbyt długi wymagany czas na slajd na stronie prawojazdy.com.pl

Project description

.. raw:: html

<h1 align="center">

🚘 Omijacz Timera Prawojazdy 🚔

.. raw:: html

</h1>

|Build Status| |Maintainability| |Updates|

🎉 Żyj! 🎉

Nie trać czasu na nudne, powtarzające się slajdy…

Opis
----

Skrypt pozwala na “ominięcie” slajdów w kursie e-learningowym na stronie
**prawojazdy.com.pl**.

Niestety obecnie używana w serwisie metoda komunikacji z serwerem jest
bardzo zawodna, zwłaszcza podczas korzystania z urządzeń mobilnych.

Obejście fakt, że po stronie serwera nie następuje żadna weryfikacja czy
w rzeczywistości minął odpowiedni czas potrzebny na oznaczenie slajdu
jako obejrzany.

:poop: Znane bugi
~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Problem z obsługą slajdów z pytaniem (skrypt po prostu czeka 10
sekund, a następnie przechodzi dalej)
- Po ponownym zalogowaniu się na stronie wyświetla się informacja o
tym, że aktywna jest inna sesja. Wystarczy wejść na główną jeszcze
raz i ponownie wybrać kurs.

Instalacja
----------

Musisz posiadać zainstalowanego Pythona, pip oraz **Google Chrome**.

W wierszu poleceń / terminalu wpisz:

.. code:: python

pip install omijacz-timera

lub

.. code:: python

pip3 install omijacz-timera

*Komenda zależy od twojej instalacji Pythona*

Ręczna instalacja
~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. `Pobierz
.zip <https://github.com/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/archive/master.zip>`__
z repozytorium i rozpakuj

2. W PATH Pythona zainstaluj `najnowszą wersję
ChromeDriver <https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads>`__

*Wystarczy że plik znajdzie się w jednym z wymienionych folderów*

💥 Uwaga! ChromeDriver musi być wypakowany z archiwum

..

🍻 Protip: PATH można sprawdzić wpisując…

Windows: ``PATH``

Linux: ``echo $PATH``

3. Przejdź do folderu z projektem:

::

cd omijacz-timera-prawojazdy

4. Zainstaluj z użyciem setup.py:

::

python setup.py install

Korzystanie
-----------

1. W wierszu poleceń / terminalu wpisz:

::

omijacz_timera

Otworzy się nowy proces Google Chrome:

.. figure:: /readme_images/login_screen.png
:alt: Nowe okno Google Chrome ze stroną do logowania

Nowe okno Google Chrome ze stroną do logowania

2. Zaloguj się!

.. figure:: /readme_images/login_screen_filled.png
:alt: Strona po wpisaniu danych do logwania

Strona po wpisaniu danych do logwania

..

Twoje hasło nie jest nigdzie zapisywane zostaje użyte tylko do
zalogowania się w przeglądarce

3. Kliknij w przycisk “Przejdź do kursu”

.. figure:: /readme_images/course_select_main.png
:alt: Przycisk przejdź do kursu

Przycisk przejdź do kursu

4. Wybierz lekcję

.. figure:: /readme_images/course_select_choice.png
:alt: Wybór lekcji

Wybór lekcji

5. Ciesz się obejrzaną lekcją!

.. figure:: /readme_images/course_automated.png
:alt: Automatyzacja slajdów

Automatyzacja slajdów

:rotating_light: Dobra rada :rotating_light:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mimo wszystko zalecałbym po “odhaczeniu” lekcji obejrzenie
wszystkich slajdów.

Dzięki temu coś zapamiętasz, a nie będziesz musiał dodatkowo
marnować swojego czasu na odczekanie, aż będziesz mógł przejść dalej

:poop: Zgłaszanie błędów
------------------------

Problemy można zgłaszać tutaj:
https://github.com/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/issues

:construction_worker: Development environment
---------------------------------------------

Te instrukcje pomogą Ci uruchomić kopię projektu na twoim lokalnym
urządzeniu w celu programowania lub testowania.

Zanim zaczniesz
~~~~~~~~~~~~~~~

Co potrzebujesz, aby rozpocząć

- Python
- pip
- git

.. _instalacja-1:

Instalacja
~~~~~~~~~~

Krok po kroku jak utworzyć środowisko programistyczne.

Utwórz kopię repozytorium git

::

git clone https://github.com/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy.git

Zainstaluj potrzebne zależności

::

pip install -r requirements.txt

:recycle: Todo
--------------

- [x] Przyśpieszyć działanie
- [x] Dodać pobieranie ChromeDriver podczas instalacji
- [ ] Poprawić opis na PyPI
- [ ] Refaktoryzacja
- [ ] Wylogowywanie się po zakończonej sesjii
- [ ] Poprawa obsługi slajdów z pytaniem
- [ ] Możliwość wyboru innych przeglądarek niż Chrome

:sunglasses: Autorzy
--------------------

- **Jonatan Witoszek** - *Początek* -
`taniotanio7 <https://github.com/taniotanio7>`__

Zobacz pełną listę
`osób <https://github.com/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/contributors>`__,
która pomogła w projekcie.

:page_facing_up: Licence
------------------------

This project is licensed under the MIT License - see the
`LICENSE.md <LICENSE.md>`__ file for details

:clap: Acknowledgments
----------------------

- Hat tip to Kenneth Reitz for his setup.py example!

.. |Build Status| image:: https://travis-ci.org/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy.svg?branch=master
:target: https://travis-ci.org/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy
.. |Maintainability| image:: https://api.codeclimate.com/v1/badges/f1483bc09e7003232cb7/maintainability
:target: https://codeclimate.com/github/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/maintainability
.. |Updates| image:: https://pyup.io/repos/github/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/shield.svg
:target: https://pyup.io/repos/github/taniotanio7/omijacz-timera-prawojazdy/


Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for omijacz-timera, version 0.4.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size omijacz_timera-0.4.1-py2.py3-none-any.whl (17.2 kB) File type Wheel Python version py2.py3 Upload date Hashes View
Filename, size omijacz_timera-0.4.1.tar.gz (1.2 MB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page