Skip to main content

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project description

Artikel 302:

  1. Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for omnl, version 4
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size omnl-4.tar.gz (2.1 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page