Skip to main content

Netherlands - Accounting

Project description

Read changelog in file __openerp__.py for version information. Dit is een basismodule om een uitgebreid grootboek- en BTW schema voor Nederlandse bedrijven te installeren in OpenERP versie 7.0.

De BTW rekeningen zijn waar nodig gekoppeld om de juiste rapportage te genereren, denk b.v. aan intracommunautaire verwervingen waarbij u 21% BTW moet opvoeren, maar tegelijkertijd ook 21% als voorheffing weer mag aftrekken.

Na installatie van deze module word de configuratie wizard voor ‘Accounting’ aangeroepen.
  • U krijgt een lijst met grootboektemplates aangeboden waarin zich ook het Nederlandse grootboekschema bevind.
  • Als de configuratie wizard start, wordt u gevraagd om de naam van uw bedrijf in te voeren, welke grootboekschema te installeren, uit hoeveel cijfers een grootboekrekening mag bestaan, het rekeningnummer van uw bank en de currency om Journalen te creeren.

Let op!! -> De template van het Nederlandse rekeningschema is opgebouwd uit 4 cijfers. Dit is het minimale aantal welk u moet invullen, u mag het aantal verhogen. De extra cijfers worden dan achter het rekeningnummer aangevult met ‘nullen’.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for openerp-l10n-nl, version 7.0.406
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size openerp-l10n-nl-7.0.406.tar.gz (277.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page