Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

Netherlands - Accounting

Project description

Read changelog in file __openerp__.py for version information. Dit is een basismodule om een uitgebreid grootboek- en BTW schema voor Nederlandse bedrijven te installeren in OpenERP versie 7.0.

De BTW rekeningen zijn waar nodig gekoppeld om de juiste rapportage te genereren, denk b.v. aan intracommunautaire verwervingen waarbij u 21% BTW moet opvoeren, maar tegelijkertijd ook 21% als voorheffing weer mag aftrekken.

Na installatie van deze module word de configuratie wizard voor ‘Accounting’ aangeroepen.
  • U krijgt een lijst met grootboektemplates aangeboden waarin zich ook het Nederlandse grootboekschema bevind.
  • Als de configuratie wizard start, wordt u gevraagd om de naam van uw bedrijf in te voeren, welke grootboekschema te installeren, uit hoeveel cijfers een grootboekrekening mag bestaan, het rekeningnummer van uw bank en de currency om Journalen te creeren.

Let op!! -> De template van het Nederlandse rekeningschema is opgebouwd uit 4 cijfers. Dit is het minimale aantal welk u moet invullen, u mag het aantal verhogen. De extra cijfers worden dan achter het rekeningnummer aangevult met ‘nullen’.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

7.0.406

History Node

7.0.355

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
openerp-l10n-nl-7.0.406.tar.gz (277.2 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Feb 9, 2014

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page