Skip to main content

Perform your Openssl operations without using a terminal.

Project description

OpenSSL-GTK :tr:

Terminal kullanmadan Openssl işlemlerinizi gerçekleştirin.

OpenSSL-GTK Nedir?

OpenSSL-GTK, OpenSSL işlemlerini komut satırı kullanmaksızın gerçekleştirmenizi hedefleyen projedir.

Desteklenen OpenSSL Modelleri

1.0 sürümüyle OpenSSL-GTK, yalnızca OPENSSL ENC modelini destekler.

  • enc: Dosya şifreleme işlemleri için kullanılır.

OpenSSL-GTK Kurulumu

Linux

Kaynak kod indirilerek çalıştırılabilir. Bunu tercih etmezseniz pip ile kurulumu yapabilirsiniz.

pip3 install openssl-gtk

Ardından openssl-gtk.py komutuyla uygulamayı başlatmalısınız. Menü kısayolu şu an desteklenmemektedir.

MacOS

İlerleyen günlerde, belki ilk kararlı sürümde brew deposuna OpenSSL-GTK eklenecek. O zamana kadar MacOS kullanıcıları önce brew ile PyGobject'i, sonra pip ile OpenSSL-GTK'yı kurmalı.

brew install pygobject3 gtk+3

pip3 install openssl-gtk

Windows

Windows desteği henüz yok.

Gereksinimler

Python: >=3.5

Pygobject (python-gi): >=3.18

Openssl: >=1.0.2 ( LibreSSL >=2.5 )

Macos >=10.13 / Ubuntu >=16.04

Yardım

OpenSSL-GTK geribildirimlerini muhammedcamsari@icloud.com üzerinden bana iletebilirsiniz.

Sosyal Medya

Twitter: @M_Camsari

Instagram: @M_Camsari

PGP: 2DAA962A ( F294 1D36 A8C8 101B EEB0  16A7 B260 DBA5 2DAA 962A )

Yasal Uyarı

OpenSSL-GTK herhangi bir garanti vermez. Oluşacak hasarlar ve kullanım amacı sizin sorumluluğunuzdadır. OpenSSL-GTK kullandıldığında lisans şartları kabul edilmiş sayılır.


OpenSSL-GTK :uk:

Perform your Openssl operations without using a terminal.

What is OpenSSL-GTK?

OpenSSL-GTK is a project that aims to perform OpenSSL operations without using a command line.

Supported OpenSSL Models

With version 1.0, OpenSSL-GTK supports only the OPENSSL ENC model.

  • enc: Used for file encryption operations.

OpenSSL-GTK Install

Linux

You can download the source code and run it. If you do not prefer this, you can install with pip.

pip3 install openssl-gtk

Then you must start the application with the openssl-gtk.py command. The menu shortcut is not currently supported.

MacOS

In the coming days, maybe the first stable release will add OpenSSL-GTK to the brew repository. Until then, MacOS users must first install PyGobject with brew, then OpenSSL-GTK with pip.

brew install pygobject3 gtk+3

pip3 install openssl-gtk

Windows

No Windows support yet.

Requirements

Python: >=3.5

Pygobject (python-gi): >=3.18

Openssl: >=1.0.2 ( LibreSSL >=2.5 )

Macos >=10.13 / Ubuntu >=16.04

Help

You can send OpenSSL-GTK feedback to me at muhammedcamsari@icloud.com.

Social Media

Twitter: @M_Camsari

Instagram: @M_Camsari

PGP: 2DAA962A ( F294 1D36 A8C8 101B EEB0  16A7 B260 DBA5 2DAA 962A )

Legal Warning

OpenSSL-GTK does not provide any warranty. You are responsible for any damage and intended use. When OpenSSL-GTK is used, the license terms are deemed to have been accepted. See the LISANCE file for more information.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

openssl-gtk-1.0.2.tar.gz (61.1 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

openssl_gtk-1.0.2-py3-none-any.whl (61.0 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page