Skip to main content

Used for simple log output.

Project description

Opy-logger

Opy-logger, uygulamalar için günlük kaydı tutmanıza imkan tanıyan Python kütüphanesidir.

Kurulumu

Opy-logger kurulumu için pip deposunu kullanabilirsiniz.

pip install opy-logger

Kullanımı

Opy-logger kullanımı için Wiki sayfasını inceleyebilirsiniz. Size en iyi bilgiyi Wiki sunar!

2.x sürümündeki değişiklikler

Bu sürümde, günlük kaydı tutma özelliğini ekledim. Artık çıktılar dosyaya yazılabilecek. 1.x serisi, bu özelliği desteklemiyordu.

Opy-logger, bu sürüm itibariyle yerelleştirmeyi destekliyor. Bu yüzden çıktı kategorilerindeki metinleri türkçeleştirdim. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dil desteği yakında eklenecek.

init() argümanını bu sürümde kaldırdım, yerine appinfo() argümanını ekledim. Artık kütüphaneniz yada uygulamanız hakkında bilgi vermek istediğinizde appinfo() kullanmalısınız. Bu argümanı kullanırken satır tipini belirlemelisiniz. (satır ve boşluk destekler) Üstelik E-Mail, lisans gibi bilgileri de destekliyor.

Artık loglardaki tarih görünürlüğünü tek bir argüman ile belirleyebiliyorsunuz. Satır sonuna date=False ifadesini eklemek zorunda değilsiniz.

Renklendirme seçeneğini de atlamadım. Artık tek bir argüman ile renklendirmeyi kapatabiliyorsunuz.

2.1 sürümüyle birlikte gizlenebilen çıktılar özelliğini ekledik. Bu özellik sayesinde çıktılar ekrana yazdırılmadan log dosyasına yazılabilecek.

Destek Ver

opy-logger modülünü kullanmak en büyük desteğinizdir. Geribildirimler için muhammedcamsari@icloud.com mail adresini kullanabilirsiniz.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for opy-logger, version 2.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size opy_logger-2.1-py3-none-any.whl (5.3 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size opy-logger-2.1.tar.gz (4.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page