Skip to main content

OPZET - Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project description

Opzet als vereiste van mishandeling maakt dat morgen er nog meer mishandeling is. Hij word niet gestopt door acuut handelen.

  1. Medicijnen die de receptoren blokkeren
  2. Doseringen die zo hoog zijn dat ze giftig worden.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
opzet-4.tar.gz (201.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jul 14, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page