Skip to main content
Help improve PyPI by participating in a 5-minute user interface survey!

OPZET - Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

Project Description

Opzet als vereiste van mishandeling maakt dat morgen er nog meer mishandeling is. Hij word niet gestopt door acuut handelen.

  1. Medicijnen die de receptoren blokkeren
  2. Doseringen die zo hoog zijn dat ze giftig worden.

Release history Release notifications

History Node

19

History Node

18

History Node

17

History Node

16

History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

This version
History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
opzet-4.tar.gz (201.8 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jul 14, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page