Skip to main content

A simple tool to draw yout image to ascii code

Project description

pic2ascii.py

Installation

pip install pic2ascii

Usage

Using in as command line tool:

python -m pic2ascii <filename>

Using as python module:

from pic2ascii import pic2ascii

pic2ascii("input file name")

Sample

Input's IPFS CID: QmdpFWi44bcWjgygDKgRos1RRGjSNBg48X2YXYXJRYaoyi, output:

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMM0okxo0NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXX0oxxxdoolllodol''',,;;;:dxKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWdlolclclllcc:::;;,;;;;;;;;,,''..:0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0cxdooooollccc::;;,,,,,,,,,,,,,,,''xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0cccclllllloo;,;;,,,,'''''''''''''''lWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0xxccodxOKNMMk:,',,'''''''''.........cNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKXXXNMMMMMMWo'',,'''................lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX;KWMMMMMNOdcc:;,,''..................'OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMkcKMMMMW0dolcc:;;,''...................;kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMWWXWMMMNXXxdollc:;,,''........... .......:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNWkoxll:;;;;,'''.......  ..   .kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXWWWWWMMN0WMMMMMMMMMMKOMWXdlllc:;,,,''....... .....   lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMXXNWWMMMWXNWMMMMMMMMK:xMNOOxo:,',,'''... .. .'.....  .oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMWNNNNNX0KKKXXMMMMMMMWo,0MMO:;,;:;'''.  ... ... ..  .c0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:NMNNWXXNMMMXdlONMMMMWMMkldMMkkol:,;,.. .....     .,:oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW,,0MWWNNNK0x0MWKXMMMWWMMMWKKNWNNo:''... .....   ....... ..'.'KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx:cOMMNNOkKkONd:cONMMWWWWWWWWWMk:;';'..     ........ ....,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;cool:;;cdkd,....;ONXNNWWWWWKkO:o:...     ........  .... OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxdlc::cllccl'.....0WNX0NNXXKK0l0;..... .. .........  ...;0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx,;cl:'........lNNNK00OK000O;.'''. ..   ......   .. .xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWc'..........';lk0KK0Okkxo;.',' ..   ..........  .. ,WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd..'.....:;;::clllc:'...,;. .  ..'''........ ..  ....0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl..',;'.'''..',,,,'. .,'.  .'.'........... .,.  .. .lWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWOo:cccccc,....,,'.... .,..  ';.............. 'lo    .xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx:::cccccccc:'',''''... .,.. .''..,'...... ..... .oKN:    'oONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXKKo,:c:,;cccccccc:,:cccccc:'.. .... ..,..... .......lxMMMOc.  . ..cxKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOoc:;;,.,ccc;,::::::::c;.,:::::c;.. .... ..,..... .'..... 'dWMMMMMW0xl;,.... .:xXMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXxl::::::::,:c::::::::::::c;''':::c:..' .... ........ ..'. .. .WMMMMMMMMMMMMMMMo....;kMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOl:::::::::::;::::::::;,::::,....:::,..'. .... . .... ......'  '0MMMMMMMMMMMMMMMO..',,xMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd::::::::::::;;;;:::::::,..''....::;.....  ....  .... . .....   :NMMMMMMMMMMMMMM.',;;oWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK;:::::::::::;;::.':::::::,.''.;,;:,.....  .'..            .xMMMMMMMMMMMMx',;;:0MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO,::::::::::;,'::;.,::::::;,',;::;......   .,..           ...;kMMMMMMMMWl.,,;lXMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK.;::::::::;,,'':::';::::...;c;,......     .,..    .     o:   'dXX0kdc'.';o0MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMc',;:::::;;;;,..,;''::::,''c:.....       ...   .0.    .OMO:.  ....,',l0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW,.'',;;;;:::;;.....:,,::;,;'...   .          xMKl'..  :MMMNk:......'kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN;.....;::::;::;;,',:;',:;,....   ..          dMMMMWX0Ox;':xOKNWMMNOdc;;o0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo,..;:::::;::::::,;::;;:;....  ....          .cdkKMMMMMM0l'.'cxXMMMMMMXkdxXMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNx,::::::;;::::::;;:::c'....  .......         .  .';;cx0NMMK:...,OMMMMMMMMddKMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx:::::::;;:::::::;:::c......  ....,xkx,.  ...........,,'..'lkkl;;::oxo'...dMMMMMMMModkMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN;cc:::::;;::::::::::c:....... ...,xMMMMMOc'...........';d0Kx:;oNMWWMMO,,,,,c0MMMMMMMkxk0MMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMcccc::::;,::::::;:::c'........ .'KMMMMMMMMMO:'',,,'','''',oXMM0loNNMMMd;:::xXMMMMMMMkOOXMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdcccc:::;.::::::;.,:c........,. .OMMMMMMMMMMMXd::cxl::co::;;oKMMXokWMMxlllOWMMMMMMMX00NMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWoccc:::'.,::::;:,.',.........:d'.'cKMMMMMMMMMMMNxo0M0loMMX0xdoxMMWoNWOdxONMMMMMMMMXKNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOocc::,..;::::;,;,.......,.. ;MMkodoodk0KXXNWMMMMOkMMkdMMMMMMWKOXX0XW00XMMMMMMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWdcc:,..'::::::;',,.......cl;oKWMMNWWWWMMMMMMMMMMM0MWOKMMMMMMMMWNMWMMNMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMkc:;''..,:;;::::.........'ll;:xMMMMMMMMMMMMMMMMMWNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW;;;,;'.,;:;',::........';coddxxONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk::c:..';;:;.,:;'.............';cxKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlcc;'.,:;,;;',::;;,.............,:ldKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxc;;'.;::;,:;'':::l.................':xXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx;,,..,::::;;;'';;c;...................,cXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO;'...':::;;;;:'.;:c......................;0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo''. ,::;;;;;;..,l.....................  'oXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWoc'  .:;;;;;;;;'.:....................   .c0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo;   '::;;;;;;;',     ..........     .cxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:.   .,;:;;;;;;,;      ......     ..':kNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd.    ,.;;;;;;;,;        ..      ...,lOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk.   .;,';;;;;;;,    ..           ...:OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx   ...':;,;;;;;:'  ........           ..:OOkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. .. .'...;;;,,;;;:.  ........             ;kOxOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx .'. .....;;;;'',;:.  .........             'xOkkWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..,'. .....,;;;;,.,;  .......... ..            .cxkkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX:..''........;;;;;;,'  .......... ...         ..  .lkk0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx,'..''........,;;;;;;;. .......... ...          l.  .;kOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK:,,'.'''.........;;;;;;;; ..............     ..    ,d.  ..:OOkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd,,,,'''''......';.';;;;;;,........... ...     ..     cx, ...lOOkNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:,,,,'''''.......,;;'.,;xKl;' ......... ..      ..     .dx, ...dOOkXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl,;,,,''''''........,;;..'ok:'  ....... ..      ..     ,x'  ..'xkkOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW:,,,'..'''.'. .......,;,,'ckc,' ....... .      .      :.  ...;OXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx,...''''.. .......',;;;,'.,;;;.......        .       .   lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo...''''. .'....',;,,'''',,';. .....             .   .'ckWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNc,..... ........''..'',,,:,.. ..            .:dOXo.,,oKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0c; .......ckollcccoOK:OX.  .,;.......',:odkkxdoooXWWWWNNWONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNOocc;;cdk00KXMMMMMMMMNKxkxcXMMMkKKKKKNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNWWWWNNNWWMMMXKXXNMNNNXXNNWXOMMMMONWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMNKWWNMMMMMMXXMMMMKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXMMMMMWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKMMMMMMMKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:,OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWkXMMMMMMMdKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOkKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX,..;xNMMMMMMMMMMMMMMMMWKx;lMMMMMMMMO;:kXMMMMMMMMMMMMMMMNOl,.xWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN'....':ok0XNWMMWWX0xoc,'.'WMMMMMMMMKc..';ldOKXNNNXKOxl;'....xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN.....'',,;;:cllcc;,,''...xMMMMMMMMMNo..''',,;clooolc:,''....kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX......'',,;;:::;;,,''...,MMMMMMMMMMMd...'',,;:clllc:;,'.....0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX ......'',,,;;,,'''.....NMMMMMMMMMMMx....'',;:cccc:;,'......WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN ......'',,,,''...... dMMMMMMMMMMMMK.....'',;;:::;,'......'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW .......''''''...... 'MMMMMMMMMMMMMM.....''',,;;;,''..... oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM  ......'''''....... XMMMMMMMMMMMMMMc......'',,,,''...... KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. ................. cMMMMMMMMMMMMMMMO .......''''....... .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. ................ .MMMMMMMMMMMMMMMMM................... ,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. ............... oMMMMMMMMMMMMMMMMM, ................. oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

pic2ascii-0.1.0.tar.gz (5.5 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

pic2ascii-0.1.0-py3-none-any.whl (4.7 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page