Skip to main content
Join the official 2020 Python Developers SurveyStart the survey!

pynvi Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SOAP servisi için köprü bir Python kütüphanesidir.

Project description

pynvi

PyPI PyPI - Status PyPI - Python Version PyPI - License Style Black Telegram

Build Coverage
master Travis (.org) master Codecov master
development Travis (.org) development Codecov development

pynvi Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SOAP servisi için oluşturulmuş köprü bir Python kütüphanesidir.

Neler Yapılabilir?

Bu kütüphane ile Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün SOAP servisinin verdiği hizmetlerden yararlanılabilir. Neler yapılacağına dair bir fikir edinmek için ilgili bağlantıya gözatın.

Her ne kadar resmi kaynaklarda kullanımın sınırları ([throttling](https://en.wikipedia.org/wiki/Throttling_process_(computing) gibi)) belirtilmemişse de geliştirici servise fazla yüklenmemeyi göz önünde bulundurmalıdır.

Yükleme

pip ile yükleme yapabilirsiniz.

pip install pynvi

Kullanım

Vatandaş Sorgulama

pynvi.verify_identity metodu ile vatandaş sorgusu yapabilirsiniz.

Argüman Tür Varsayılan
identity_number int -
name str -
surname str -
year_of_birth int -

Örnekler

pynvi.verify_identity(11111111111, "ERAY", "ERDİN", 1994)
# True

Uyarı

NVİ, name ve surname değerlerini hepsi büyük harf olarak kabul etmektedir. Ad ve soyadın hepsinin büyük harf olmaması durumunda ise False döndürmektedir. Bu kütüphane, name ve surname değerlerinizi otomatik olarak büyük harfe döndürmeyecektir. Bunu sizin sağlamanız beklenmektedir.

# Eğer yukarıdaki örnek doğruysa
pynvi.verify_identity(11111111111, "Eray", "Erdin", 1994)
# False
pynvi.verify_identity(11111111111, "eray", "erdin", 1994)
# False

Uyarı

Sunuucu tarafından bir hata geldiğinde NVIException ile yakalayabilirsiniz.

try:
  pynvi.verify_identity(11111111111, "ERAY", "ERDİN", 1994)
except pynvi.NVIException as e:
  # bir hata var ise buradayız
  # birçok sebepten sunucu hata verebilir
  # sunucu meşgul ya da düşmüş olabilir
  print(e.message) # hata mesajı
  print(e.response) # hataya ait Response

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for pynvi, version 0.1.0rc5
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size pynvi-0.1.0rc5.tar.gz (4.1 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page