Skip to main content

Algemene onroerenderfgoed stijl (gebaseerd op de Vlaamse huisstijl) voor pyramid

Project description

pyoes: Pyramid OE style

https://travis-ci.org/OnroerendErfgoed/pyoes.png https://coveralls.io/repos/OnroerendErfgoed/pyoes/badge.png?branch=master Documentation Status https://badge.fury.io/py/pyoes.png

Pyoes helps to share layout between different websites and applications of Onroerend Erfgoed (Flanders Heritage).

More information about this library can be found in the docs folder. These can be build using Sphinx.

# activate your virtual env
$ pip install -r requirements-dev.txt
$ cd docs
$ make html
# You can also build a pdf, provided you have the correct latex toolchain installed.
$ make latexpdf

0.18.0 (31-08-2023)

 • decouple common css variables from foundation logic (#273)

0.17.0 (26-07-2023)

 • Verwijder pyoes cookiebanner scss (#261)

 • Nieuwe vlaanderen header & footer (#268)

0.16.1 (24-02-2023)

 • main_nav updaten zodat het ook css kan zetten (#262)

0.16.0 (14-12-2022)

 • Google Analytics en cookie banner verwijderen (#256)

0.15.0 (21-11-2022)

 • Update pyoes header (#250)

 • Fix bgimage, bgimage-bouwkunde image url (#252)

0.14.2 (04-07-2022)

 • header staat niet gecentreerd (#245)

0.14.1 (27-06-2022)

 • Check inbouwen of persoonsgegevens bestaat voor het attribuut wordt gebruikt (#241)

0.14.0 (27-04-2022)

 • checkboxes & radio buttons styling (#235)

0.13.0 (17-03-2022)

 • pyoes styles npm package (#228)

 • Keycloak migratie (#231)

0.12.7 (22-12-2021)

 • Aanpassingen zodat de wrapper mee scaled als een scherm groter/kleiner wordt. (#224)

0.12.6 (04-11-2021)

 • haal app.css import uit plausible macro (#221)

0.12.5 (10-10-2021)

 • Mobiele cookiebanner smaller gemaakt (#216)

0.12.4 (11-05-2021)

 • Fix boolean check cookiebanner (#211)

0.12.3 (05-05-2021)

 • Tekst cookiebanner aanpassen (#207)

0.12.2 (05-04-2021)

 • Cookiebanner toevoegen (#190)

 • Plausible toevoegen (#201)

0.12.1 (22-03-2021)

 • Versprongen SVG oplossen (#197)

0.12.0 (15-03-2021)

 • Tijdelijke boodschap tonen (#167)

0.11.3 (23-10-2020)

 • Font size en color bij select in leesmodus aanpassen + Placeholder text lichter grijs maken (#182)

0.11.2 (28-07-2020)

 • Responsive header aanpassen (#177)

 • Icons toelaten in main navigatie (#176)

0.11.1 (14-05-2020)

 • Header herbekijken ikv mobile layout (#169)

0.11.0 (27-01-2020)

 • Update van Vlaanderen header en footer (#162)

0.10.0 (14-01-2020)

 • height van selects weghalen (#148)

 • input[type=”email”] zelfde stijl als input[type=”text”] maken (#153)

 • updates dependencies via dependabot

0.9.2 (05-11-2019)

 • Compile errors door unrecognized characters (#149)

0.9.1 (08-08-2019)

 • “Flanders Art Sans Bold” ontbreekt in _oe-type.scss (#146)

0.9.0 (26-06-2019)

 • Libs updaten - security alert (#140)

 • Mobiele layout verbeteren (#139)

0.8.0 (22-02-2019)

 • Header - contact & over ons links (#135)

0.7.0 (18-07-2018)

 • Updaten van GA macro (#125)

 • Aanpassen kleur active in menubar (#124)

0.6.0 (04-07-2018)

 • Fix jquery versie in public scaffold bower.json (#97)

 • admin bower.json template updaten (#98)

 • Display aangemelde gebruiker in geval gebruiker geen Actor object heeft (#104)

 • Aanpassen link color (#110)

 • Privacybeleid link in footer (#116)

0.5.0 (27-0-2018)

 • Added new jinja2 filter specific for formatting fuzzy_dates (also for dates before 1900)

0.4.8 (22-03-2018)

 • Updates/aanpassingen voor oa Inventaris (#109)

0.4.7 (02-02-2017)

 • bugfix datum

 • favicon

 • IE compatibility

 • link ict mailbox

0.4.6 (30-06-2016)

 • bugfix in code voor dropdowns

0.4.5 (29-06-2016

 • mogelijkheid toegevoegd om dropdown in het menu te tonen

 • enkele verbeteringen in de error pagina’s

 • uitlijning van de Vlaanderen banners

 • verschillende verbeteringen voor de admin stijl

0.4.4 (03-02-2016)

 • Proces scaffold toegevoegd

 • verbeterde error page templates

 • nieuw Home icon

 • verbeterde footer links

 • social media links toegevoegd

 • verschillende stijl verbeteringen

 • update naar jinja2 2.8

0.4.3 (02-07-2015)

 • Bugfix error pages

 • Lijstweergave zoekresultaten aangepast

 • Detailpagina besluitentype geupdate

 • zoekwidget toegevoegd

0.4.2 (09-06-2015)

 • Kleine layout fixes

 • Admin interface update

0.4.1 (29-05-2015)

 • Toevoegen van een textarea element met een inline label

 • Toevoegen van een checkbox met een placeholder

 • Toevoegen van een generieke profile template

 • Toevoegen van een macro om een URI voor een resource te genereren

 • Toevoegen van een generiek datetime format filter

 • Opkuisen van het project

 • Schrijven van nieuwe tests om coverage te vergroten

0.4.0 (24-04-2015)

 • fix voor favicon

 • Speciale input velden toegevoegd

 • Voorbeeldtemplates verder uitgewerkt

 • Generieke 404/500 templates toegevoegd

 • Alertblock toegevoegd

 • Mediaqueries toegevoegd die problemen met header op mobile devices oplost

 • Problemen met footer verholpen

0.3.3 (04-03-2015)

 • Fix voor gebruikersnamen

 • Documentatie geupdate ivm admin scaffold

0.3.2 (26-02-2015)

 • Aanpassingen vooral aan admin scaffold

0.3.1 (23-02-2015)

 • Admin scaffold toegevoegd

 • Aanmelden/Afmelden knop toegevoegd

 • Google analytics geupdate naar Universal analytics

 • Font-awesome toegevoegd als bower dependency

0.3.0 (12-02-2015)

 • Erfgoedstijl aangepast aan vereisten van de nieuwe Vlaamse Huisstijl

0.2.1 (25-11-2014)

 • Released as open source on PyPI.

 • Copyright date can be changed again. Now works with a variable instead of a block.

0.2.0 (14-08-2014)

 • Andere manier van omgaan met Foundation dependency. Gaat nu via bower.

 • Upgraden naar Foundation 5.3.x. Bower zal steeds de laatste versie in de 5.3 reeks proberen aan te houden.

 • Toevoegen van Foundation Icon Fonts 3

 • Unit tests naar py.test ipv nose.

 • Basistemplate is nu meer responsive dan vroeger.

 • Standaard breedte van de css grid werd nu gelijk geschakeld met die van de corporate site.

 • Footer werd gewijzigd zodat er blauw over de ganse breedte is.

0.1.1 (06-08-2014)

 • Toevoegen van een mogelijkheid om css_files in de html header te injecteren. (#7) [JonathanGeosolutions]

 • Toevoegen van een mogelijkheid om de HTML header te overriden in een template.

 • Testen ook laten uitvoeren op py33 en py34.

0.1.0

 • Eerste stabiele release.

 • Maakt nu gebruik van onze eigen typekit code.

0.1.0b2

 • Terug naar TypeKit. Voorlopig gebruiken we de account van Glue. Op een bepaald moment zal iemand wel eens voor onze eigen accout moeten betalen.

0.1.0b1

 • Extra documentatie met sphinx. (#5)

 • Static files zoals favicon en robots.txt kunnen geleverd worden door pyoes. (#6)

 • Niet meer nodig om pyoes:static view te includen. Vanaf nu moet pyoes zelf wel geinclude worden, deze handelt dan de rest af.

 • De scaffold zal meteen een sass bestand voor de applicatie specifieke css aanmaken.

0.1.0a3

 • Overschakelen op open fonts. (#4)

 • Js files kunnen doorgegeven worden door extended templates. (#3)

 • Verwijderen van een onbestaande dit in het install_compass_extensions script werkt. (#1)

 • Docs wat uitgebreid. (#2)

 • Layout van de breadcrumbs wat compacter gemaakt.

0.1.0a2

 • Zorgend dat jquery protocol onafhankelijk kan geladen worden. Gaf problemen op https sites.

0.1.0a1

 • eerste versie die getagged wordt

 • aantal jinja2 templates

 • sass files

 • nog zeer onvolledig en met gebrekkige documentatie

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

pyoes-0.18.0.tar.gz (209.2 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

pyoes-0.18.0-py3-none-any.whl (258.6 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page