Skip to main content

SCHEPPER - niet de verboden maar de geboden vrucht ...

Project description

De hedendaagse vrucht van de boom van de kennis over goed en kwaad zijn de medicijnen die men de mens geeft. Denk men nu nog in termen van verboden vruchtgebruik als de oorzaak der problemen, het zijn de medicijnen die eerst aandacht vereisen om problemen op te kunnen lossen.

Door te wijzen naar drugsgebruik als de oorzaak van het probleem en niet de medicijnen gaat men de negatieve gevolgen van de medicijnen voorbij.

Het is beter om eerst bloed te meten en te kijken of de medicijnen geen probleem vormen.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for schepper, version 4
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size schepper-4.tar.gz (5.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page