Skip to main content

EPİAŞ tarafından Şeffaflık Platformunda yayımlanmakta olan verileri çekmek için tasarlanmış Python kütüphanesi

Project description

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)

EPİAŞ’ın başlıca amacı ve faaliyet konusu, “ Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir. Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır.”

EPİAŞ Şeffaflık Platformu

EPİAŞ, işlettiği piyasalarda katılımcıların işlemlerini fırsat eşitliliği çerçevesinde yürütebilmesi, piyasadaki bilgi asimetrisinin önlenmesi ve katılımcıların yapacakları işlemlerde doğru karar verebilmeleri için bir merkezi veri ve analiz platformu olan “Şeffaflık Platformunu” işletmektedir.

EPİAŞ Şeffaflık Platformundaki hizmet kalitesini artırmak maksadıyla ayrıca kullanıcılarına “Web Servis Hizmeti” de sunmaktadır. Talep eden kullanıcılar platformda yayımlanan tüm verilere buradan da kolaylıkla ulaşabilmektedir. Şeffaflık Platformu Web Servis Hizmetini ve dolayısıyla bu kütüphaneyi kullanacak kişilerin öncelikle belirtmiş oldukları IP numarası üzerinden Şeffaflık Platformu Web Servis Hizmeti ile tüm verilere ulaşabilme iznini almaları geremektedir. Bunun için öncelikle kullanıcıların Şeffaflık Platformunda yayımlanan Web Servis Şartnamesini doldurmaları ve "seffaflik@epias.com.tr" mail adresi üzerinden doldurulmuş şartnameyi firma ile paylaşmaları gerekmektedir.

Kurulum

Gereksinimler (Requirements)

seffaflik kütüphanesinin kullanımı için gerekli paketler:

  • pandas
  • requests
  • python-dateutils

pip aracılığıyla en son sürümü yükleyin

$ pip install seffaflik

İstemci Kimliği (Client Id) Oluşturulması

import seffaflik
seffaflik.ortak.araclar.kimlik_dosyasi_olustur(istemci_kimligi="abcdefg")

Yukarıdaki işlemi gerçekleştirmenizden sonra ana dizininize özel bir .seffaflik/.kimlik dosyası yerleştirir. ~/.seffaflik/.kimlik dosyanız aşağıdaki gibi görünmelidir:

{
  "istemci_kimligi": "abcdefg"
}

Project details


Release history Release notifications

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for seffaflik, version 0.0.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size seffaflik-0.0.3-py3-none-any.whl (29.1 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size seffaflik-0.0.3.tar.gz (18.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page