Skip to main content

Status Slachtoffer 69389/12.

Project description

De patient moet zelf in het weekend via 112 de crisis dienst van de GGZ zien te bereiken. Voor een patient met een Ernstige Psychiatrische Aandoening kompleet onmogelijk om te doen. In acute psychische nood kan men NIET terecht bij een crisisdienst.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
slachtoffer-7.tar.gz (8.6 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 21, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page