Skip to main content

Translate from/to Czech language

Project description

Jednoduchý skript který z výstupu webu https://slovnik.seznam.cz vrací jednoduchý textový výstup. Zároveň je přiložen jednoduchý vim skript pro použití z vimu.

Je toho spousta, co by bylo možno přidat (pull requesty jsou vítány!) … konfigurace pro jiné jazyky (v současné chvíli má skript zadrátováno cs->en), moduly pro jiné editory (zejména Emacs a Sublime Text by byly vítány!), etc.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for slovnik-seznam, version 0.0.4
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size slovnik-seznam-0.0.4.tar.gz (3.2 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page