Skip to main content

SparNord home banking screen scraper

Project description

python-sparnord er et værktøj, der giver dig programmatisk adgang til Spar Nords netbank. I al sin gribende enkelhed lader det dig hive dine kontoudtog ud.

Det er ganske enkelt at bruge:

>>> import sparnord
>>> sn = sparnord.SparNord(username='nemidbrugernavn', password='nemidpassword')
>>> sn.get_accounts()
[{'accountnr': u'246123456',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Spar Nord Stjernekonto',
 'regnr': u'9314'},
 {'accountnr': u'4566474882',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Opsparing',
 'regnr': u'9314'}]
>>> print sn.get_account_info_csv('246123456')
"23-12-2013";"23-12-2013";"Salling Stormagasi";"-175,00";"1.953,03"
"23-12-2013";"23-12-2013";"SuperBest Skalborg";"-773,73";"2.128,03"
"23-12-2013";"23-12-2013";"Netto Skelagervej";"-689,90";"2.901,76"

Hvis du har flere aftaler (hvis du eksempelvis også har en erhvervskonto), så skal du også sørge for at angive aftalenummeret:

>>> sn = sparnord.SparNord(username='nemidbrugernavn', password='nemidpassword')
>>> sn.get_accounts()
Exception: AgreementIdRequired: You must set the agreement ID to go to the accounts overview page
  >>> sn.get_agreements()
Exception: MultipleUserAccountsException: Multiple user accounts were shown, but no ID was given: [[u'92412354524', u'931491235455524', u'Min kones Navn'], [u'90412345607', u'931461234561913', u'Linux2go'], [u'90412345607', u'901234512345628', u'S\xf8ren Lerfors Hansen']]
  >>> sn.user_id = '90412345607'
  >>> sn.get_agreements()
['931461234561913', '901234512345628']
  >>> sn.agreement_id = '901234512345628'
  >>> sn.get_accounts()
[{'accountnr': u'246123456',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Spar Nord Stjernekonto',
 'regnr': u'9314'},
 {'accountnr': u'4566474882',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Opsparing',
 'regnr': u'9314'}]

etc.

Project details


Release history Release notifications | RSS feed

This version

0.2

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for sparnord, version 0.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size sparnord-0.2.tar.gz (8.7 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page