Skip to main content
Donate to the Python Software Foundation or Purchase a PyCharm License to Benefit the PSF! Donate Now

SparNord home banking screen scraper

Project description

python-sparnord er et værktøj, der giver dig programmatisk adgang til Spar Nords netbank. I al sin gribende enkelhed lader det dig hive dine kontoudtog ud.

Det er ganske enkelt at bruge:

>>> import sparnord
>>> sn = sparnord.SparNord(username='nemidbrugernavn', password='nemidpassword')
>>> sn.get_accounts()
[{'accountnr': u'246123456',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Spar Nord Stjernekonto',
 'regnr': u'9314'},
 {'accountnr': u'4566474882',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Opsparing',
 'regnr': u'9314'}]
>>> print sn.get_account_info_csv('246123456')
"23-12-2013";"23-12-2013";"Salling Stormagasi";"-175,00";"1.953,03"
"23-12-2013";"23-12-2013";"SuperBest Skalborg";"-773,73";"2.128,03"
"23-12-2013";"23-12-2013";"Netto Skelagervej";"-689,90";"2.901,76"

Hvis du har flere aftaler (hvis du eksempelvis også har en erhvervskonto), så skal du også sørge for at angive aftalenummeret:

>>> sn = sparnord.SparNord(username='nemidbrugernavn', password='nemidpassword')
>>> sn.get_accounts()
Exception: AgreementIdRequired: You must set the agreement ID to go to the accounts overview page
  >>> sn.get_agreements()
Exception: MultipleUserAccountsException: Multiple user accounts were shown, but no ID was given: [[u'92412354524', u'931491235455524', u'Min kones Navn'], [u'90412345607', u'931461234561913', u'Linux2go'], [u'90412345607', u'901234512345628', u'S\xf8ren Lerfors Hansen']]
  >>> sn.user_id = '90412345607'
  >>> sn.get_agreements()
['931461234561913', '901234512345628']
  >>> sn.agreement_id = '901234512345628'
  >>> sn.get_accounts()
[{'accountnr': u'246123456',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Spar Nord Stjernekonto',
 'regnr': u'9314'},
 {'accountnr': u'4566474882',
 'currency': u'DKK',
 'name': u'Opsparing',
 'regnr': u'9314'}]

etc.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

0.2

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
sparnord-0.2.tar.gz (8.7 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page