Skip to main content
Help us improve Python packaging – donate today!

Behandeling met antispychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid met de dood ten gevolge.

Project Description

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Geachte Tweede Kamerleden,

uitvoering van wettelijk voorschrift waarbij de rechter niet vervolgt en mishandeling mogelijk maakt, is daarmee WEL aan het mishandelen en dient voor de strafrechter te verschijnen. Het niet vervolgen van het mishandelen van mensen met antipsychotica maakt dat er geen einde is aan de mishandeling behalve door suicide.

Wat op basis van artikel 42 mishandelt dient voor de strafrechter te komen voor mishandeling. Wat op basis van vrijwilligheid mishandelt ook.

Artikel 304.3 indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen.

Er zijn in Nederland 150 duizend mensen die elke dag mishandelt word en die hebben recht om hun mishandeling voor de rechter gemotiveerd te zien. Om de mishandeling gestopt te zien. Een wet die nog meer mensen mishandelt is niet denkbaar, niet straffen van wat mishandelt ook niet.

Ik verwacht dat u de Wet verplichte GGZ niet aanneemt omdat het mishandeling onder de wet is. Ik verwacht ook dat wat nu mishandelt een rechtsgang langs de rechter maakt.

Release history Release notifications

This version
History Node

15

History Node

14

History Node

13

History Node

12

History Node

11

History Node

10

History Node

9

History Node

8

History Node

7

History Node

6

History Node

5

History Node

4

History Node

3

History Node

2

History Node

1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
staat-15.tar.gz (3.2 MB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Sep 9, 2015

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page