Skip to main content

Uloz.to quick multiple sessions downloader.

Project description

Ulož.to downloader

Paralelní stahovač z Ulož.to inspirovaný Vžum (credits to Popcorn).

Narozdíl od originálního Vžum je tato verze napsaná v Pythonu, dá se provozovat jednoduše i na Linuxu a zdrojový kód je veřejně dostupný, což umožňuje další forky a rozšíření do budoucna. Například by mohla vzniknout "serverová" verze s webovým rozhraním.

Nápady na další vylepšení (případně rovnou pull requesty) vítány :-)

Disclaimer

Také existuje jiná velmi podobná Pythoní verze vyvinutá Honzou Mrázkem. Dozvěděl jsem se o ní samozřejmě až po dopsání mojí verze při pátrání, kam bych mohl svoji verzi zveřejnit (vtipné je to, že na některé věci jsme zvolili velmi podobné postupy aneb konvergentní evoluce není kec :-D).

Klíčové vlastnosti

  • Nevyžaduje opisování CAPTCHA kódů
  • Umí navazovat přerušená stahování (pokud se zachová stejný počet částí)
  • Konzolový status panel

Použití

./ulozto_downloader.py --parts 15 'https://ulozto.cz/!TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso'
  • URL zadávejte v jednoduchých uvozovkách, protože obsahují nehezký znak !

Requirements

  • Python 3

Project details


Release history Release notifications

This version

1.2

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ulozto-downloader, version 1.2
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ulozto_downloader-1.2.tar.gz (2.0 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page