Skip to main content

Uloz.to quick multiple sessions downloader.

Project description

Ulož.to downloader

Paralelní stahovač z Ulož.to inspirovaný Vžum (credits to Popcorn) s automatickým louskáním CAPTCHA kódů pomocí TensorFlow modelu z projektu ulozto-captcha-breaker (credits to Jan Palasek).

Narozdíl od originálního Vžum je tato verze napsaná v Pythonu, dá se provozovat jednoduše i na Linuxu a zdrojový kód je veřejně dostupný, což umožňuje další forky a rozšíření do budoucna. Například by mohla vzniknout "serverová" verze s webovým rozhraním.

Nápady na další vylepšení (případně rovnou pull requesty) vítány :-)

Klíčové vlastnosti

  • Sám pozná downloady, kde Ulož.to umožňuje stahovat bez CAPTCHA kódů
  • Dokáže přečíst sám CAPTCHA kódy díky projektu ulozto-captcha-breaker (thx Jan Palasek)
    • Louská kódy pomocí natrénovaného TensorFlow modelu
  • Umí opakovaně využít stejný stahovací link pro více částí
    • Ulož.to nyní (podzim 2020) umožňuje získat jen dva stahovací linky za minutu, ale stejný link je možné používat po dostahování původní části opakovaně pro stahování dalších částí
  • Umí navazovat přerušená stahování (pokud se zachová stejný počet částí)
  • Konzolový status panel

Instalace

Nejjednodušší je využít verzi uveřejněnou na PyPi:

$ pip3 install --upgrade ulozto-downloader

Toto instaluje všechny dependence vyjma TensorFlow Lite pro automatické louskání CAPTCHA kódů (protože repozitář PyPI zakazuje přímé URL dependence).

Instalace TensorFlow Lite

Na stránce TensorFlow Lite si v tabulce vyberte správnou verzi podle vašeho systému a verze Pythonu (zjistíte zavoláním python3 -V), zkopírujte URL a instalujte pomocí:

$ pip3 install <URL>
# Například tedy pro Python 3.8 na x86-64 Linuxu:
$ pip3 install https://github.com/google-coral/pycoral/releases/download/release-frogfish/tflite_runtime-2.5.0-cp38-cp38-linux_x86_64.whl

Použití

Pro volbu automatického čtení CAPTCHA kódů slouží přepínač --auto-captcha, pro volbu počtu částí slouží přepínač --parts N.

$ ulozto-downloader --auto-captcha --parts 15 "https://ulozto.cz/file/TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso"

Ukázka stahování

Při využití automatického louskání doporučuji využít velký počet částí, klidně 50 (spustíte ulozto-downloader a necháte ho pracovat, on si jednou za minutu louskne další dva stahovací linky a postupně navyšuje počet najednou stahovaných částí).

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ulozto-downloader-1.6.tar.gz (12.9 kB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

ulozto_downloader-1.6-py3-none-any.whl (13.7 kB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page