Skip to main content

Uloz.to quick multiple sessions downloader.

Project description

Ulož.to downloader

Paralelní stahovač z Ulož.to inspirovaný Vžum (credits to Popcorn) s automatickým louskáním CAPTCHA kódů pomocí TensorFlow modelu z projektu ulozto-captcha-breaker (credits to Jan Palasek).

Narozdíl od originálního Vžum je tato verze napsaná v Pythonu, dá se provozovat jednoduše i na Linuxu a zdrojový kód je veřejně dostupný, což umožňuje další forky a rozšíření do budoucna. Například by mohla vzniknout "serverová" verze s webovým rozhraním.

Nápady na další vylepšení (případně rovnou pull requesty) vítány :-)

Klíčové vlastnosti

 • Sám pozná downloady, kde Ulož.to umožňuje stahovat bez CAPTCHA kódů
 • Dokáže přečíst sám CAPTCHA kódy díky projektu ulozto-captcha-breaker (thx Jan Palasek)
  • Louská kódy pomocí natrénovaného TensorFlow modelu
 • Download linky získává přes Tor, aby se vyhnul nové limitaci ze strany Uloz.to
 • Umí opakovaně využít stejný stahovací link pro více částí
  • Ulož.to nyní (podzim 2020) umožňuje získat jen dva stahovací linky za minutu, ale stejný link je možné používat po dostahování původní části opakovaně pro stahování dalších částí
 • Umí navazovat přerušená stahování (pokud se zachová stejný počet částí)
 • Stahuje přímo do finálního souboru, jednotlivá stahování zapisují na správné místo v souboru (než program ohlásí dostahováno, je soubor neúplný)
 • Konzolový status panel se statistikou úspěšnosti při získávání linků
 • Celkový průběh staženo / okamžitá rychlost stahování ve druhém řádku status panelu (save progress monitor)
 • Cache soubor download linků pro pokračování nebo opětovné stažení, po restartu se bez nového získávání download linků rovnou stahuje a nové download linky se získávají jen když jich není v cache souboru dostatek. Vytváří malý textový soubor .ucache jenž je možné použít znovu a stahovat maximální rychlostí ihned bez získávání linků. Tento soubor má malou velikost a lze ho např. sdílet. U velkých souborů (100ky MB) je platnost linku 48 hodin.

Instalace

Nejjednodušší je využít verzi uveřejněnou na PyPi:

$ pip3 install --upgrade ulozto-downloader

Toto by mělo instalovat i všechny dependence (včetně TensorFlow Lite pro automatické louskání kódů).

Instalace TORu

Program vyžaduje spustitelný tor, protože používá stem a očekává ho v $PATH.

 • Na Linuxu stačí:

  $ sudo apt install tor
  # nebo...
  $ yum install tor
  # nebo podle vašeho balíčkovacího systému
  
 • Na Windows lze instalovat TorBrowser a dostat tor.exe do %PATH%

Instalace TensorFlow Lite (automatické louskání CAPTCHA)

Mělo by se instaloval automaticky přes pip. Pokud se to nepovede, postupujte podle instrukcí na stránce TensorFlow Lite, kde si buď instalujte balík do systému a nebo si stáhněte z odkazu správný Wheel soubor podle své verze Pythonu (zjistíte zavoláním python3 -V).

Instalace Tkinter (ruční opisování CAPTCHA)

Potřebujete na systému instalovaný Tkinter (bohužel není na PyPI, takže je potřeba instalovat ručně).

Často už je instalovaný, ale pokud by náhodou nebyl, tak bývá v balíčku python3-tk (případně následujte instrukce na webu Tk).

Instalace na dalších platformách

Android - Termux

Použití

Od verze 3.0 je v defaultu aktivované automatické louskání CAPTCHA kódů pomocí TensorFlow. Pokud byste ho chtěli vypnout, použijte přepínač --no-auto-captcha. Pro volbu počtu částí slouží přepínač --parts N.

$ ulozto-downloader --parts 50 "https://ulozto.cz/file/TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso"

Ukázka stahování

Při využití automatického louskání doporučuji využít velký počet částí, klidně 50 (spustíte ulozto-downloader a necháte ho pracovat, on si postupně louskne další stahovací linky a postupně navyšuje počet najednou stahovaných částí).

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ulozto-downloader-3.0.0.tar.gz (13.2 MB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

ulozto_downloader-3.0.0-py3-none-any.whl (13.2 MB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page