Skip to main content

Uloz.to quick multiple sessions downloader.

Project description

Ulož.to downloader

Language disclaimer (English)

This is a parallel downloader from Ulož.to with automatic CAPTCHA solving. This README is in Czech but the program itself and its help are in English (try to run it with --help option).

When contributing to this project, please use English in the code. Issues and pull request comments could be in Czech or English, I will discuss them according to the thread language :)


Úvod

Paralelní stahovač z Ulož.to inspirovaný Vžum (credits to Popcorn) s automatickým louskáním CAPTCHA kódů pomocí TensorFlow modelu z projektu ulozto-captcha-breaker (credits to Jan Palasek).

Narozdíl od originálního Vžum je tato verze napsaná v Pythonu, dá se provozovat jednoduše i na Linuxu a zdrojový kód je veřejně dostupný, což umožňuje další forky a rozšíření do budoucna. Například by mohla vzniknout "serverová" verze s webovým rozhraním.

Nápady na další vylepšení (případně rovnou pull requesty) vítány :-)

Klíčové vlastnosti

 • Sám pozná downloady, kde Ulož.to umožňuje stahovat bez CAPTCHA kódů
 • Dokáže přečíst sám CAPTCHA kódy díky projektu ulozto-captcha-breaker (thx Jan Palasek)
  • Louská kódy pomocí natrénovaného TensorFlow modelu
 • Download linky získává přes Tor, aby se vyhnul nové limitaci ze strany Uloz.to
 • Umí opakovaně využít stejný stahovací link pro více částí
  • Ulož.to nyní (podzim 2020) umožňuje získat jen dva stahovací linky za minutu, ale stejný link je možné používat po dostahování původní části opakovaně pro stahování dalších částí
 • Umí navazovat přerušená stahování (pokud se zachová stejný počet částí)
 • Umí stahovat zaheslované soubory (na straně Ulož.to)
 • Stahuje přímo do finálního souboru, jednotlivá stahování zapisují na správné místo v souboru (než program ohlásí dostahováno, je soubor neúplný)
 • Konzolový status panel se statistikou úspěšnosti při získávání linků
 • Celkový průběh staženo / okamžitá rychlost stahování ve druhém řádku status panelu (save progress monitor)
 • Cache soubor download linků pro pokračování nebo opětovné stažení, po restartu se bez nového získávání download linků rovnou stahuje a nové download linky se získávají jen když jich není v cache souboru dostatek. Vytváří malý textový soubor .ucache jenž je možné použít znovu a stahovat maximální rychlostí ihned bez získávání linků. Tento soubor má malou velikost a lze ho např. sdílet. U velkých souborů (100ky MB) je platnost linku 48 hodin.

Instalace

Ulož.to downloader je napsaný v Pythonu a je distribuovaný v podobě zdrojových kódů, které si každý může spustit, pokud má nainstalovaný Python. Předtím než s čímkoliv začnete, ujistěte se prosím, že máte:

 • Nainstalovaný Python 3 – externí návod na instalaci
 • Umíte instalovat Python balíky pomocí příkazu pip nebo pip3 v příkazové řádce – malý externí návod na Pip

Protože Ulož.to downloader závisí na několika externích projektech, bude mimo instalace samotného ulozto-downloaderu potřeba zajistit ještě několik dalších věcí:

 • TOR pro získávání download linků z různých IP adres a vyhnutí se limitaci
 • Jeden z:
  • TensorFlow Lite pro automatické louskání CAPTCHA kódů
  • Tkinter když budete používat ruční opisování CAPTCHA kódů

Instalace TORu

Tor je program umožňující přistupovat na cílovou stránku přes jiné počítače a tím obejít limitaci na počet stahovacích linků z jedné IP adresy.

Ulož.to downloader vyžaduje spustitelný příkaz tor (vnitřně používá stem) a očekává tento příkaz v $PATH.

Na Linuxu:

sudo apt install tor
 # nebo...
yum install tor
 # nebo podle vašeho balíčkovacího systému

Na Windows lze instalovat TorBrowser a dostat tor.exe do %PATH%, tedy přidat do systémové proměnné %PATH složku s tor.exe z instalace TorBrowseru (typicky C:\Program Files\Tor Browser\Browser\TorBrowser\Tor).

Instalace TensorFlow Lite (automatické louskání CAPTCHA)

TensorFlow Lite je balíček, který umožní spouštět na CAPTCHA obrázcích natrénovanou neuronovou síť a tím je automaticky louskat.

Dá se použít buď odlehčený Python balíček tflite-runtime, nebo plnotučný Python balíčku tensorflow (vydávání tflite-runtime se často opožďuje, proto je často potřeba s novým Pythonem sáhnout po plnotučné verzi).

Oba balíky se dají instalovat přes Python instalátor pip3. Správný balík pro danou verzi Pythonu by se měl dát instalovat společně s celým Ulož.to downloaderem, když použijete při instalaci ulozto-downloader[auto-captcha] (viz níže), případně ručně takto:

pip3 install tflite-runtime
pip3 install tensorflow

Verzi pro Windows (nebo pokud vám instalace hází chybu) stáhněte z repozitáře pycoral

Pokud vám tato metoda nefunguje (instalace vypisuje "Could not find a version that satisfies the requirement"), je potřeba instalovat plnotučný tensorflow (pozor, zabere po instalaci asi 1GB):

pip3 install tensorflow

Pokud vám žádná z metod výše nefunguje, postupujte podle instrukcí na stránce TensorFlow Lite, kde si buď instalujte balík do systému a nebo si stáhněte z odkazu správný Wheel soubor podle své verze Pythonu (zjistíte zavoláním python3 -V).

Instalace Tkinter (ruční opisování CAPTCHA)

Pokud se vám nepovede rozchodit TensorFlow Lite pro automatické louskání (nebo chcete poměřit síly s natrénovaným modelem a louskat ručně), potřebujete na systému instalovaný Tkinter na zobrazení okénka s obrázkem.

Bohužel není na PyPI, takže je potřeba instalovat ručně. Často už je instalovaný, ale pokud by náhodou nebyl, tak bývá v balíčku python3-tk (případně následujte instrukce na webu Tk).

Instalace Ulož.to downloaderu

Teď už byste měli mít vše připraveno. Stačí jen instalovat samotný Ulož.to downloader.

Nejjednodušší je využít verzi uveřejněnou na PyPI. Pokud máte platformu, pro který existuje na PyPI validní balíček tflite-runtime, můžete rovnou instalovat speciální target s [auto-captcha] a ulehčit si tak instalaci TensorFlow Lite.

pip3 install --upgrade ulozto-downloader
pip3 install --upgrade ulozto-downloader[auto-captcha] # <-- doporučeno

Instalace na dalších platformách

Použití

Při zavolání s -h nebo --help vypíše Ulož.to downloader popis všech svých přepínačů a nastavítek. Zde jsou vyjmenována základní nastavení, ale výčet není rozhodně kompletní.

Od verze 3.1 je v defaultu aktivovaná autodetekce TensorFlow a pokud je instalované, tak se použije pro automatické louskání louskání CAPTCHA kódů, jinak se vypisuje ruční opisování. Pro vynucení chování můžete použít přepínače:

 • --auto-captcha vynutí použití TensorFlow Lite
 • --manual-captcha vynutí použití manuálního opisování

Pokud není dostupný žádný solver, lze stahovat jen soubory bez CAPTCHA.

Pro volbu počtu částí slouží přepínač --parts N, default je 20 částí. Ve výchozím nastavení Ulož.to downloader zobrazuje pouze sumární stav. Pokud chcete zobrazit stav stahování jednotlivých částí, použijte přepínač --parts-progress.

ulozto-downloader --parts 30 --parts-progress "https://ulozto.cz/file/TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso"

Lze specifikovat i více URL ke stažení, v takovém případě probíhá stahování sekvenčně (po dostahování prvního se začne stahovat druhý atd.):

ulozto-downloader --parts 30 "https://ulozto.cz/file/TKvQVDFBEhtL/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso" "https://ulozto.cz/file/YPivhc3Jyn9r/debian-live-11-1-0-amd64-mate-iso"

Pro zadání hesla slouží přepínač --password <heslo>:

ulozto-downloader --parts 30 --password akcniset "https://uloz.to/file/FFwsQeBeMdcY/debian-9-6-0-amd64-netinst-iso"

Pokud chcete ukládat log do souboru, použijte přepínač --log <název souboru> (v defaultním nastavení se log neukládá).

Ukázka stahování

Při využití automatického louskání doporučuji využít velký počet částí, klidně 50 (spustíte ulozto-downloader a necháte ho pracovat, on si postupně louskne další stahovací linky a postupně navyšuje počet najednou stahovaných částí).

Další návody a dokumentace

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

ulozto-downloader-3.5.1.tar.gz (13.2 MB view hashes)

Uploaded Source

Built Distribution

ulozto_downloader-3.5.1-py3-none-any.whl (13.2 MB view hashes)

Uploaded Python 3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page