Skip to main content

Schema-generatie tooling

Project description

ZDS-Schema voorziet een generieke API schema-generatiestrategie die gedeeld wordt tussen verschillende componenten betrokken in zaakgericht werken.

1 Features

 • Centraal beheer van cosntanten die de verschillende componenten overstijgen

 • GeoJSON OpenAPI definities

 • Support voor Geo CRS negotation

 • Ingebouwde support voor nested viewsets met declaratievere syntax voor registratie

 • Vaak voorkomende validators:
  • RSIN/BSN validator

  • Numerieke waarde validator

  • Niet-negatieve waarde validator

  • Alfanumerieke waarde (zonder diacritics)

  • URL-validator (test dat URL bestaat) met pluggable link-checker

  • UntilNowValidator - valideer datetimes tot en met nu.

  • UniekeIdentificatieValidator (in combinatie met organisatie)

  • InformatieObjectUniqueValidator om te valideren dat M2M entries slechts eenmalig voorkomen

  • ObjectInformatieObjectValidator om te valideren dat de synchronisatie van een object-informatieobject relatie pas kan nadat deze relatie in het DRC gemaakt is

  • IsImmutableValidator - valideer dat bepaalde velden niet gewijzigd worden bij een (partial) update, maar wel mogen gezet worden bij een create

  • ResourceValidator - valideer dat een URL een bepaalde resource ontsluit

 • Custom inspectors voor drf-yasg:
  • Support voor rest_framework_gis GeometryField

  • SUpport voor django-extra-fields Base64FieldMixin

  • URL-based related resource filtering (django-filter support)

  • verzameling van mogelijke error-responses per operation

 • Management command generate_swagger overloaded
  • neemt default versie mee en maakt server-informatie domein-agnostisch

  • optie om informatiemodel-resources naar markdown te renderen met backlinks naar gemmaonline.nl

 • Support voor ISO 8601 durations

 • Custom model fields:
  • RSINField

  • BSNField

  • LanguageField

  • VertrouwelijkheidsAanduidingField

  • DaysDurationField

 • Mocks voor de validators die netwerk IO hebben, eenvoudig via @override_settings toe te passen

2 Installatie

2.1 Benodigdheden

 • Python 3.6 of hoger

 • setuptools 30.3.0 of higher

2.2 Installeren

pip install zds_schema

3 Gebruik

Zie de referentie-implementaties voor ZRC, DRC, BRC en ZTC.

Project details


Release history Release notifications | RSS feed

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

zds-schema-0.22.0.tar.gz (38.2 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

zds_schema-0.22.0-py2.py3-none-any.whl (56.4 kB view hashes)

Uploaded py2 py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page