Skip to main content
Avatar for Bart Thate from gravatar.com

Bart Thate

Username    zelf
Date joined   Joined on

70 projects

mybot

Last released on

MYBOT is a IRC bot you can program your own commands for. no copyright, noLICENSE, placed in the public domain.

botdev

Last released on

BOTDEV is the development of BOTLIB.

botlib

Last released on

BOTLIB is a library you can use to program bots. no copyright. no LICENSE.

libobj

Last released on

LIBOBJ is an object library and contains no copyright or LICENSE.

botd

Last released on

BOTD is a IRC channel daemon serving 24/7 in the background, it installs it's own botd.service file and can thus survive reboots. BOTD contains no copyright or LICENSE and is placed in the public domain.

emailbot

Last released on

email correspondence analysis.

lbot

Last released on

LBOT is a IRC bot that can serve RSS feed in your channel. no copyright. no LICENSE.

losh

Last released on

LOSH is a shell for libobj and contains no copyright or LICENSE.

koning

Last released on

de koning bekent schuld aan genocide.

wtfbot

Last released on

a pure python3 IRC channel bot.

obi

Last released on

OBI is a pure python3 IRC channel bot.

obirc

Last released on

pure python3 IRC channel bot.

campagne

Last released on

anti suicide campagne

zelf.docs

Last released on

framework to program bots.

zelf.xmpp

Last released on

xmpp bot for the zelf package

zelf.rss

Last released on

rss to channel relay

zelf

Last released on

framework to program bots.

advocaat

Last released on

gif toedienen is poging tot moord

boht

Last released on

boht is an irc bot.

botmod

Last released on

Timestamped JSON objects

kamer

Last released on

Straffeloosheid zekerende kamerleden de cel in !!

xbot

Last released on

Framework to program xbots.

gvd

Last released on

godverdomme, het gif !!

gemeente

Last released on

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

blib

Last released on

Framework to program bots !!

evrm

Last released on

Gif toedienende artsen de cel in !!

madbot

Last released on

Framework to program bot. JSON backend. MIT license

madbot-meta

Last released on

Meta package to MADBOT, installs all dependancies.

madbot-extra

Last released on

Framework to program bot. JSON backend. MIT license

madz

Last released on

Framework to program bots. JSON backend. MIT license

mads

Last released on

Framework to program bots. JSON backend. MIT license

muds

Last released on

NOT A MULTI USER DUNGEON

meds

Last released on

Opzettelijke benadeling van de gezondheid

omnl

Last released on

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

koningrijk

Last released on

Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

minister

Last released on

Behandeling met medicijnen die de hersenen vergiftigen is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid tot de dood erop volgt.

wmo

Last released on

WMO - recht op casemanagement, recht op bewindvoering, behandeling met medicijnen strafbaar.

aanbieder

Last released on

AANBIEDER - indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen

houder

Last released on

HOUDER - indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen

werk

Last released on

WERK - geen daadwerkelijk rechtsmiddel aanwezig

europa

Last released on

EUROPA - dreiging met de dood is foltering

burgemeester

Last released on

BURGEMEESTER - mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijk stoffen

rechter

Last released on

RECHTER - Behandeling met medicijnen die de hersenen vergiftigen is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid tot de dood erop volgt.

arts

Last released on

ARTS - De BIG-geregistreerde is schuldig aan mishandeling gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen

slachtoffer

Last released on

Status Slachtoffer 69389/12.

huisarts

Last released on

HUISARTS - Behandeling met medicijnen die de hersenen vergiftigen is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid tot de dood erop volgt.

staat

Last released on

Behandeling met antispychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid met de dood ten gevolge.

politie

Last released on

POLITIE - met mishandeling word gelijkgesteld opzettelijke benadeling van gezondheid.

ggz

Last released on

Behandeling met antispychotica is langdurige opzettelijke benadeling van de gezondheid met de dood ten gevolge.

opzet

Last released on

Behandeling met antispychotica is langdurige mishandeling met de dood tot gevolg.

aangifte

Last released on

AANGIFTE - Men dient de antipsychotica ook toe voor het blokkeren van de receptoren, opzettelijke benadeling van de gezondheid.

kern

Last released on

KERN - Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

vrijvan

Last released on

VRIJVAN - vrij van gemaakt zijn voordat men is

justitie

Last released on

JUSTITIE - Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid

igz

Last released on

IGZ - niet de verboden maar de geboden vrucht. medicijnen eerst.

cored

Last released on

CORE - CLI, XMPP, IRC, UDP, RSS, REST, SPIDER

botf

Last released on

BOTF - CLI, XMPP, IRC, UDP, RSS, REST, SPIDER

schepper

Last released on

SCHEPPER - niet de verboden maar de geboden vrucht ...

wet

Last released on

XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - REST

med

Last released on

which way to turn.

medz

Last released on

medicine effect registration program

project

Last released on

2012-2014 69389/12

oordeel

Last released on

XMPP, IRC, CLI, UDP, HTTP, UDP, RSS, EMAIL

boek

Last released on

BOEK - XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - API

verhaal

Last released on

De beste manier om de toekomste te maken is haar te voorspellen, letter voor letter.

bard

Last released on

announce ware

apoclaim

Last released on

Een nano bloedmeter is wat we nodig hebben, een bloedglucose meter meet nu in de milli.

ggzclaim

Last released on

"Van alle personen die zich suïcideren is ongeveer 40% op moment van suïcide in behandeling in de ggz." - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

gozerbot

Last released on

irc bot and xmpp bot in one

oor

Last released on

XMPP - IRC - CLI - RSS - UDP - API.

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page