Skip to main content

Program for import certificates to email client

Project description

<blockquote> <ul> <li>Aplikace v PyQT</li> <li><dl> <dt>Import osobního certifikátu ve formátu p12 do Thunderbirda (dále emailový klient)</dt> <dd><ul> <li>Možnost rozšíření o dalšího klienta</li> </ul> </dd> </dl> </li> <li>Import certifikační autority do emailového klienta</li> <li><dl> <dt>Import osobních certifikátů do emailového klienta</dt> <dd><ul> <li>Z místní složky</li> <li>Z webové složky</li> </ul> </dd> </dl> </li> <li>Fungování na Linuxu i Windows</li> <li>Vytvoření p12 certifikátu ze soukromého a veřejného klíče</li> <li>Vytvoření žádosti a klíče</li> <li>Jednoduchá aplikace použitelná i netechnickým uživatelem včetně instalace</li> </ul> </blockquote>

Project details


Release history Release notifications

This version

0.1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for CeMaIm, version 0.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size CeMaIm-0.1-py3-none-any.whl (29.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View hashes
Filename, size CeMaIm-0.1.tar.gz (14.8 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page