Skip to main content

An overengineered rfid lock manager created for my school community. Made for Raspberry Pi connected with another microcontroler that send and recieved rfid data via UART

Project description

Build status Maintainability HitCount

cherrydoor

Prosta webaplikacja do zarządzania i przeglądania statystyk wykorzystania zamka RFID korzystająca z Flaska i MongoDB.

Obecny stan (v0.1)

 • Podstawa backendu działa
 • Działa REST API
 • Działa websocket
 • Jest działające logowanie
 • Działa większość frontendu - brakuje zarządzania administratorami i ustawień przerw

Instalacja i uruchamianie:

 1. Sklonuj projekt git clone https://github.com/oplik0/cherrydoor cherrydoor i przejdź do powstałego folderu cd cherrydoor
 2. Uruchom skrypt instalacyjny: bash install.sh
 3. Jeśli nie jesteś pewien, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji, wpisz y przy pytaniu o aktualizację
 4. Wpisz y by skonfigurować MongoDB, kolejne y by stworzyć pierwszego administratora. Wpisz jego nazwę i hasło.
 5. (opcjonalne, ale zalecane) Zmień klucz w config.json na losową wartość. Możesz ją wygenerować np. w Pythonie:
>>> import os
>>> os.urandom(24)
 1. Uruchom aplikację: python3 main.py

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for Cherrydoor, version 0.4.dev4
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size Cherrydoor-0.4.dev4-py3-none-any.whl (2.1 MB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size Cherrydoor-0.4.dev4.tar.gz (13.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page