Skip to main content

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şehirlerini; İl, Plaka, Telefon veya İlçe bilgisinden bulun..

Project description

🏙️ TRSehirler

Repo Boyutu Views Gitpod ready-to-code

PyPI - Python Version PyPI - Status PyPI PyPI - Downloads PyPI - Wheel PyPI - License

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Şehirlerini; İl, Plaka, Telefon veya İlçe bilgisinden bulun..

forthebadge made-with-python ForTheBadge built-with-love

🚀 Kurulum

# Yüklemek
pip install TRSehirler

# Güncellemek
pip install -U TRSehirler

📝 Proje İlerlemesi

 • Proje itinayla ~ sarslanoglu/turkish_cities'den dızz 🐍'lanmıştır..
 • v0.1.0 ile Sehir Objesi Eklenmiştir..
 • v0.1.1 ile nesne statik metodu oluşturuldu..

🌆 Sehir

from TRSehirler import Sehir

sehir = Sehir()

print(sehir.il('Çanakkale'))
'''
İl ile il Sorgusu

{'plaka': 17, 'il': 'Çanakkale', 'telefon': 286, 'buyuksehir_den_beri': None, 'bolge': 'Marmara', 'ilceler': ['Ayvacık', 'Bayramiç', 'Biga', 'Bozcaada', 'Çan', 'Eceabat', 'Ezine', 'Gelibolu', 'Gökçeada', 'Lapseki', 'Merkez', 'Yenice']}
'''

print(sehir.plaka(17))
'''
Plaka ile il Sorgusu

{'plaka': 17, 'il': 'Çanakkale', 'telefon': 286, 'buyuksehir_den_beri': None, 'bolge': 'Marmara', 'ilceler': ['Ayvacık', 'Bayramiç', 'Biga', 'Bozcaada', 'Çan', 'Eceabat', 'Ezine', 'Gelibolu', 'Gökçeada', 'Lapseki', 'Merkez', 'Yenice']}
'''

print(sehir.telefon(286))
'''
Telefon Kodu ile il Sorgusu

{'plaka': 17, 'il': 'Çanakkale', 'telefon': 286, 'buyuksehir_den_beri': None, 'bolge': 'Marmara', 'ilceler': ['Ayvacık', 'Bayramiç', 'Biga', 'Bozcaada', 'Çan', 'Eceabat', 'Ezine', 'Gelibolu', 'Gökçeada', 'Lapseki', 'Merkez', 'Yenice']}
'''

print(sehir.ilce('Lapseki'))
'''
İlçe ile il Sorgusu

{'plaka': 17, 'il': 'Çanakkale', 'telefon': 286, 'buyuksehir_den_beri': None, 'bolge': 'Marmara', 'ilceler': ['Ayvacık', 'Bayramiç', 'Biga', 'Bozcaada', 'Çan', 'Eceabat', 'Ezine', 'Gelibolu', 'Gökçeada', 'Lapseki', 'Merkez', 'Yenice']}
'''

##

print(sehir.gorsel(sehir.plaka(17)))
'''
json verisini insanın okuyabileceği formatta döndürür

{
 "plaka": 17,
 "il": "Çanakkale",
 "telefon": 286,
 "buyuksehir_den_beri": null,
 "bolge": "Marmara",
 "ilceler": [
  "Ayvacık",
  "Bayramiç",
  "Biga",
  "Bozcaada",
  "Çan",
  "Eceabat",
  "Ezine",
  "Gelibolu",
  "Gökçeada",
  "Lapseki",
  "Merkez",
  "Yenice"
 ]
}
'''

print(sehir.tablo(sehir.telefon(286)))
'''
Tabulate verisi döndürür

+-----------+
| ilceler  |
|-----------|
| Ayvacık  |
| Bayramiç |
| Biga   |
| Bozcaada |
| Çan    |
| Eceabat  |
| Ezine   |
| Gelibolu |
| Gökçeada |
| Lapseki  |
| Merkez  |
| Yenice  |
+-----------+
'''

print(sehir.anahtarlar(sehir.ilce('Lapseki')))
'''
Var olan anahtarları döndürür

['plaka', 'il', 'telefon', 'buyuksehir_den_beri', 'bolge', 'ilceler']
'''

print(sehir.nesne(sehir.ilce('Lapseki')))
'''
json verisini python nesnesine dönüştürür

AttrDict({'plaka': 17, 'il': 'Çanakkale', 'telefon': 286, 'buyuksehir_den_beri': None, 'bolge': 'Marmara', 'ilceler': ['Ayvacık', 'Bayramiç', 'Biga', 'Bozcaada', 'Çan', 'Eceabat', 'Ezine', 'Gelibolu', 'Gökçeada', 'Lapseki', 'Merkez', 'Yenice']})
'''

🌐 Telif Hakkı ve Lisans

♻️ İletişim

Benimle iletişime geçmek isterseniz, Telegram'dan mesaj göndermekten çekinmeyin; @keyiflerolsun

@KekikAkademi için yazılmıştır..

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

TRSehirler-0.1.3.tar.gz (511.2 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

TRSehirler-0.1.3-py3-none-any.whl (555.5 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page