Skip to main content
Join the official 2019 Python Developers SurveyStart the survey!

Konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions

Project description

https://img.shields.io/pypi/v/amms_planop2xls.svg https://img.shields.io/travis/mpasternak/amms-planop2xls.svg Updates AppVeyor build status

AMMS PlanOp2XLS

https://raw.githubusercontent.com/mpasternak/amms-planop2xls/master/amms_planop2xls/amms-planop2xls.png

Importer/konwerter plików PDF z planem operacyjnym z systemu Asseco Medical Management Solutions.

AMMS-PlanOp2XLS to otwarte oprogramowanie: licencja MIT. Oznacza to, iż jest dostępne za darmo.

Program w wersji binarnej stabilnej 0.7.3 można pobrać na dwa sposoby:

  • format ZIP: wersja bez instalatora, nie wymaga uprawnień administratorado instalacji, powinna działać z pendrive USB (78.6 MB)
  • format EXE: pełnoprawny instalator, wymaga uprawnień administratora (63.6 MB)

Wersja 0.7.3 dostępna jest tutaj: https://github.com/mpasternak/amms-planop2xls/releases/tag/v0.7.3

Możliwości programu

  • generowanie plików ODT (OpenOffice, LibreOffice) według zadanych templatek,
  • importowanie danych z plików PDF z planem operacyjnym generowanym przez system AMMS.

Credits

Autorem ikony programu jest Edward Boatman, którego to inne prace można pobrać ze strony https://thenounproject.com/edward/collection/health-care-symbols/ .

Program jest niezależnym projektem firmy IPL i nie jest w żaden sposób związany lub wspierany przez firmę Asseco.

This package was created with Cookiecutter and the audreyr/cookiecutter-pypackage project template.

History

0.1.0 (2017-05-02)

  • First release on PyPI.

Project details


Release history Release notifications

This version

0.7.3

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for amms_planop2xls, version 0.7.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size amms_planop2xls-0.7.3-py2.py3-none-any.whl (132.5 kB) File type Wheel Python version 3.6 Upload date Hashes View hashes
Filename, size amms_planop2xls-0.7.3.tar.gz (377.3 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View hashes

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page