Skip to main content

A tool for information system allowing a retrieval of information on economic entities registered in the Czech Republic (ARES - Access to Registers of Economic Subjects / Entities).

Project description

Ares_util

Latest release PyPi MIT License Supported Python implementations Supported Python versions
CI TravisCI AppVeyor Coverage
Dependencies Updates

Představení

Jednoduchý nástroj pro validaci1 českého IČ. U předaného IČ je nejdříve ověřen jeho kontrolní součet (viz Reference) a dle výsledku se následně zasílá požadavek na ARES XML API.

Pokud je IČ validní, vrací nástroj dict se základními údaji o firmě (obchodní název, adresa).

Podmínky provozu ARES API

Ministerstvo financí vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k www aplikaci ARES uživatelům, kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 1000 dotazů v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.,
 • odešlou k vyřízení více než 5000 dotazů v době od 18:00 hod. do 8:00 hod. rána následujícího dne,
 • opakovaně posílají nesprávně vyplněné dotazy,
 • opakovaně posílají stejné dotazy,
 • mají větší počet současně zadaných dotazů (pro automatizované XML dotazy),
 • obcházejí povolené limity využíváním dotazování z většího množství IP adres, -
 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

—Zdroj: Podmínky provozu ARES API.

Instalace

Podporované verze Pythonu jsou pypy, pypy3, 2.7, 3.4, 3.5, 3.6 a 3.7-dev.

pip install --upgrade ares-util

Použití

python
>>> from ares_util.ares import call_ares
>>> call_ares(42)
False
>>> call_ares('68407700')
{
  u'legal': {
    u'company_vat_id': u'CZ68407700',
    u'company_name': u'České vysoké učení technické v Praze',
    u'legal_form': u'601',
    u'company_id': u'68407700'
  },
  u'address': {
    u'city': u'Praha',
    u'region': u'Hlavní město Praha',
    u'street': u'Zikova 1903/4',
    u'city_part': u'Dejvice',
    u'zip_code': u'16000'
  }
}

Django podpora

Podporované verze Djanga jsou 1.8.x (LTS), 1.11.x (LTS) a 2.0.x.

K dispozi jsou dva Django validátory formulářových polí:

 • czech_company_id_numeric_validator - Ověřuje, zda IČ splňuje statické parametry, tj. 7 nebo 8 číslic a kontrolní součet.
 • czech_company_id_ares_api_validator - Platnost IČ ověřuje pomocí ARES API. Tento validátor před ARES požadavkem rovněž ověřuje statické parametry, proto by neměly být použity oba validátory zároveň.

Použití ve formuláři

from ares_util.validators import czech_company_id_numeric_validator, czech_company_id_ares_api_validator
from django import forms

# forms.py
class DemoForm(forms.Form):
  company_id = forms.IntegerField(required=True, validators=[czech_company_id_ares_api_validator])

Lokální vývoj

Chcete-li upravit doplněk lokálně, jednoduše stáhněte zdrojové kódy a nainstalujte závislosti:

pip install -r requirements.txt --upgrade

Testy spustíte pomocí tox nebo inv test. Využít můžete i přibalený Flask server pro lokální testování. Stačí spustit:

python .\server.py
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat

a v prohlížeči otevřít např.: http://127.0.0.1:5000/42.

Technické informace

XML response z ARESu je zpracována pomocí xmltodict.

Licence

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2013–2018 Vašek Dohnal

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
ares_util-0.1.13-py2.py3-none-any.whl (13.3 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Wheel py2.py3 Jan 7, 2018
ares_util-0.1.13.tar.gz (8.4 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None Jan 7, 2018

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN SignalFx SignalFx Supporter DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page