Skip to main content

Python, but danish.

Project description

Python, but danish.

Installering

For at installere dansk.py, skal du køre:

$ pip install dansk
$ python -m dansk installér

Anvendelse

Alt bliver godt, hvis du skriver # coding=dansk på den første linje i din kode.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

dansk-0.1.3.tar.gz (3.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

dansk-0.1.3-py3-none-any.whl (5.0 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page