Skip to main content

Python, but danish.

Project description

Python, but danish.

Installering

For at installere dansk.py, skal du køre:

$ pip install dansk
$ python -m dansk installér

Anvendelse

Alt bliver godt, hvis du skriver # coding=dansk på den første linje i din kode.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for dansk, version 0.1.3
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size dansk-0.1.3-py3-none-any.whl (5.0 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size dansk-0.1.3.tar.gz (3.8 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring DigiCert DigiCert EV certificate Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page