Skip to main content

Verktøy for å finne avstander fra posisjonsdata.

Project description

Dette er et lite bibliotek for å hente ut hvor langt man har bevegd seg basert på CSV filene laget av appen GPSLogger for Android. Det er en gratis app med åpen kildekode som lar deg logge GPS spor uten at denne informasjonen deles med andre. Du kanlaste ned appen her: https://gpslogger.app/

For å bruke biblioteket starter du scriptet ditt med

from distanse_finner import last_rådata

eller

from distanse_finner import last_uniform_data

Deretter kan du bruke denne kommandoen:

tidspunkt, avstander = last_rådata(datafil)

for å hente ut avstandsdata og tidspunktene de dataene er hentet på. Dessverre klarer ikke GPSLogger appen å måle posisjonen med like lang tid mellom hver måling, så for å få uniformt fordelte data (altså data med like lang tid mellom hver måling), kan du bruke funksjonen:

tidspunkt, avstander = last_uniform_data(datafil, sekund_mellom_målinger)

hvor sekund_mellom_målinger er hvor mange sekund du ønsker mellom hver måling.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for distanse-finner, version 0.0.8
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size distanse_finner-0.0.8.tar.gz (4.6 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View
Filename, size distanse_finner-0.0.8-py3-none-any.whl (4.5 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page