Skip to main content
Help us improve PyPI by participating in user testing. All experience levels needed!

Easy-to-use auth.sch client.

Project description

Leírás

Egyszerűen használható auth.sch kliens. Saját felhasználói modellel is működik, mivel a django.contrib.auth.get_user_model által visszaadott felhasználói modell-t használja. Azzal a kikötéssel, hogy az auth.sch-ban használt internal_id-t tárolni kell a user modellben (méghozzá unique=True megkötéssel).

Függőségek

A django-authsch a requests csomagtól függ. Ezt használja az auth.sch-val folytatott HTTP kommunikációra. Telepíteni a pip csomagkezelővel tudjuk:

pip install requests

Telepítés

Telepíteni egyszerűen a PyPI-ből a pip segítségével.

pip install django-authsch

Konfigurálás

Az auth.sch használatához elengedhetetlen, hogy a kliens azonosító:kulcs párokat, az internal_id-t valamint a kért scope-okat bekonfiguráljuk. Ezen felül beállíthatjuk, hogy a felhasználói modellben melyik mezőben tároljuk a refresh_token-t. Ha nem adunk meg refresh_token mező nevet, akkor a django-authsch nem próbálja meg elmenteni a refresh tokent.

Konfigurálni mindent a settings.py-ban lehet.

AUTH_SCH = {
  'CLIENT_ID': 'yourClientIdFromhttps://auth.sch.bme.hu/console/index',  # kötelező megadni
  'SECRET_KEY': 'yourAwesomeSecretKeyyAlsoFromAuthSCH',  # kötelező megadni
  'SCOPES': [   # kötelező megadni a kért scope-okat
    'basic',
    'displayName',
    'egyszerű',
    'felsorolása',
    'a',
    'kért',
    'scope-oknak',
    'nuff',
    'said'
  ],
  'INTERNAL_ID_FIELD_NAME': 'auth_sch_internal_id',  # Ez a default beállítás, ha ettől nem különbözik, akkor nem kötelező megadni
  'REFRESH_TOKEN_FIELD_NAME': 'refresh_token' # Ez a default beállítás, ha ettől nem különbözik, akkor nem kötelező megadni
}

Használat

Az auth.sch leírása szerint a felhasználó beléptetéséhez össze kell állítani a megfelelő url-t a CLIENT_ID és a SCOPES (+-szal felsorolva) alapján:

https://auth.sch.bme.hu/site/login?response_type=code&client_id=**<IdeJönACLIENT_ID>**&state=asd123&scope=**<IdeJönnekAScope-ok>**

Ezt az url-t a mellékelt html template tag segítségével lehet a legegyszerűbben előállítani.

{% load authsch_tags %}
<a href="{% authsch_login_url %}">Login with auth.sch</a>

Ez után kell elkészíteni a callback View-t. Ez lesz az, amire az auth.sch visszairányítja a felhasználót, és get paraméterként megadja az access_token lekéréséhez szükséges kódot.

class MyCallbackView(CallbackView):
  success_url = 'ide irányítod a felhasználót, ha sikeres volt a bejelentkezés'  # Kötelező
  error_url = 'ide irányítod a felhasználót, ha sikertelen volt a bejelentkezés' # Kötelező

  # Ezeket nem kötelező megadni
  acquire_access_token_url = 'https://auth.sch.bme.hu/oauth2/token'  # Nem kötelező megadni
  auth_sch_profile_url = 'https://auth.sch.bme.hu/api/profile/'    # Nem kötelező megadni
  internal_id_field_name = None    # Nem kötelező megadni, felülírja a settings.py-ban beállított INTERNAL_ID_FIELD_NAME-t
  refresh_token_field_name = None   # Nem kötelező megadni, felülírja a settings.py-ban beállított REFRESH_TOKEN_FIELD_NAME-t

Modell-ek

Az egyetlen modell a csomagban a AbstractAuthSchBase. Ez egy olyan absztrakt modell, ami tartalmazza a működéshez elengedhetetlen internal_id-t, valamint a refresh token tárolásához használt refresh_token mezőt. Ebből (is) örököltetve a felhasználói modellt biztosan működni fog.

Project details


Release history Release notifications

This version
History Node

0.8.6

History Node

0.8.5

History Node

0.8.4

History Node

0.8.3

History Node

0.8.2

History Node

0.8.1

History Node

0.8.0

History Node

0.7.2

History Node

0.7.1

History Node

0.7

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Filename, size & hash SHA256 hash help File type Python version Upload date
django-authsch-0.8.6.tar.gz (5.9 kB) Copy SHA256 hash SHA256 Source None May 4, 2016

Supported by

Elastic Elastic Search Pingdom Pingdom Monitoring Google Google BigQuery Sentry Sentry Error logging CloudAMQP CloudAMQP RabbitMQ AWS AWS Cloud computing Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page