Skip to main content

Textová hra Evropská Unie 2020

Project description

Experimentální Textová hra Evropská Unie 2020

Staňte se vládcem Evropské Unie a vyzkoušejte zda byste byli schopni uspokojit zájmy všech člsenských států a dalších temných zájmových skupin.

Hra stále není hotová - jedná se jen o prototyp.

Spuštění

Udělejte si klon repozitáře a spusťte hru následujícím příkazem.

python -m pip install -r requirements.txt
python -m eu2020

Spolupráce

Pokud vás napadne jakékoliv vylepšení tak neváhejte vytvořit issue nebo pull request.

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

eu2020-0.4.0.tar.gz (29.8 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

eu2020-0.4.0-py3-none-any.whl (40.7 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing Datadog Datadog Monitoring Facebook / Instagram Facebook / Instagram PSF Sponsor Fastly Fastly CDN Google Google Object Storage and Download Analytics Huawei Huawei PSF Sponsor Microsoft Microsoft PSF Sponsor NVIDIA NVIDIA PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Salesforce Salesforce PSF Sponsor Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page