Skip to main content

En API wrapper omkring Danmarks Adressers Web API

Project description

PyDawa

En simple API wrapper omkring Danmarks Adressers Web API (DAWA).

Formålet med dette modul er at give nem adgang til DAWA i Python. Grunden til, at jeg begyndte at arbejde på dette modul er, at jeg havde skrevet et par scripts i python, der brugte API'et, men der var ingen "nem" adgang til det. Plus, jeg var nysgerrig over, om jeg kunne skrive et modul og uploade til pypi.

Det her projekt er et "work in progress", så jeg kommer til at tilføje funktionalitet, når jeg har brug for den. Jeg håber, at folk har lyst til at hjælpe med det.

Afhængigheder

  • Requests

Installation

Installer med pip:

$ pip install pydawa

Brug

Indtil videre, består modulet kun af tre classer:

  1. Adressesoeg
  2. Adresseopslag
  3. Adressevasker

Adressesoeg()

Søg efter en adresse med vejnavn, husnr og postnummer.

import pydawa

adresse = pydawa.Adressesoeg(vejnavn='Dronning Dagmars vej', husnr='200', postnr='3650')
response = adresse.info()

info() metoden henter data fra dawa api'et og returnerer en dictionary med respons.

Man kan også søge med en tekststring.

import pydawa

adresse = pydawa.Adressesoeg(q='Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke')
response = adresse.info()

Adresseopslag

Søg efter en adresse med adressens unikke id.

import pydawa

adresse = pydawa.Adresseopslag(id=id)
response = adresse.info()

info() metoden henter data fra dawa api'et og returnerer en dictionary med respons.

Adressevasker

Datavask af adressebetegnelse. Modtager en adressebetegnelse og returnerer en eller flere adresser, der bedst matcher.

import pydawa

adresse = pydawa.Adressevasker(betegnelse=adressebetegnelse)
response = adresse.info()

Koordinater for adresser

Man kan hente koordinater for en given adresse ved at bruge get_koordinater metoden fra adresse variablen i examplerne ovenfor.

import pydawa

adresse = pydawa.Adresseopslag(id=id)
response = adresse.info()

koordinater = adresse.get_koordinater(response[0])

Den metode tager et json object. Indtil videre se returner både Adressesoeg og Adresseopslag en liste, så derfor bruger man response[0] som input. Man kan kun hente koordinater fra Adressesoeg og _ Adresseopslag_, fordi Adressevasker returnerer ikke koordinater.

Reverse geokodning

Hvis man har koordinater og gerne vil finde den nærmeste adresse.

import pydawa

koordinater = (12.18, 55.78)

adresse = pydawa.Reverse(koordinater=koordinater)
response = adresse.info()

Geokoder

Hvis man har en csv eller xlsx fil, som indeholder adresser, som skal geokodes, så kan man bruge den her. Peg på filen og gem resultatet enten som en Pandas dataframe, hvis du skal bearbejde data mere, eller i en fil i samme mappe.

import pydawa

geokoder = pydawa.Geokoder('c:/users/brugernavn/adresser.csv')

# Gem data i en dataframe
df = geokoder.geokod_file(cols=['adresse', 'postnr', 'By'])

# Gem data i en fil
geokoder.geokod_file(save=True, cols=['adresse', 'postnr', 'By'])

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Source Distribution

pydawa-0.5.1.tar.gz (5.0 kB view hashes)

Uploaded source

Built Distribution

pydawa-0.5.1-py3-none-any.whl (5.0 kB view hashes)

Uploaded py3

Supported by

AWS AWS Cloud computing and Security Sponsor Datadog Datadog Monitoring Fastly Fastly CDN Google Google Download Analytics Microsoft Microsoft PSF Sponsor Pingdom Pingdom Monitoring Sentry Sentry Error logging StatusPage StatusPage Status page