Skip to main content

Et program som viser sanntidsinformasjon for stoppesteder i Oslo og Akershus.

Project description

ruterstop

Et program som viser sanntidsinformasjon for stoppesteder i Oslo og Akershus.

 • Lister 20 av de neste avgangene
 • Bruk filtre som --direction, --grouped og --min-eta
 • Start en HTTP server med --server
 • Søk etter stoppesteder med --search-stop
 • Bruk --help for full hjelp

Innspill, tanker og feilmeldinger mottas med glede!

Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med OLED FeatherWing som kjører ruterstop.py

Installasjon

Trenger Python >=3.5 for å kjøre.

Installer fra PyPi

$ pip install ruterstop

Bygg fra kildekode

Last ned kildekoden og installer programmet med avhengigheter fra kildekodemappen

$ pip install .

eller installer avhengighetene og kjør programmet uten å installere

$ pip install -r requirements.txt
$ python ruterstop/

Brukerveiledning

Søk etter stoppested

$ ruterstop --search-stop stig
6013  Stig (Oslo, Oslo)
59445  Stige (Ålesund, Møre og Romsdal)
13479  Stigen (Ringebu, Innlandet)
18602  Stigen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
18605  Stiger (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
21507  Stigen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
3857  Stigen (Aurskog-Høland, Viken)
45978  Stigen (Nærøysund, Trøndelag)
54253  Stigen (Lyngen, Troms og Finnmark)
7844  Stigen (Trysil, Innlandet)

Kjør programmet med et valgt stoppested

$ ruterstop --stop-id 6013 --direction outbound
31 Snaroeya    naa
31 Fornebu   10 min
31 Snaroeya  20 min
25 Majorstuen 28 min
31 Fornebu   30 min

Eller start som en HTTP server

$ ruterstop --server

Stoppested og filtre velges i adressen til spørringen

$ curl localhost:4000/6013?direction=outbound
25 Majorstuen   naa
31 Snaroeya    naa
31 Fornebu    naa
31 Snaroeya   8 min
25 Majorstuen 16 min
31 Fornebu   18 min
31 Snaroeya  28 min
31 Fornebu   38 min
25 Majorstuen 46 min
31 Snaroeya  48 min

Utvikling

Kjør tester

$ python -m venv venv
$ source venv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ python setup.py test

Kjør multi-versjon tester i Docker

$ make matrix

Se Makefile for detaljer

Motivasjon

Jeg vil se avganger fra mitt nærmeste stoppested mens jeg sitter ved kjøkkenbordet, uten å måtte bruke mobilen.

Dette prosjektet blir også utnyttet til å prøve ut alle ting om Python jeg både kan og ikke kan.

Jeg skrev dette programmet som en backend til en ESP8266-variant med en OLED skjerm. Fungerende klient-kode for en Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 med en OLED FeatherWing finnes i eksempel-mappen.

Referanser og linker

Project details


Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about installing packages.

Files for ruterstop, version 0.3.1
Filename, size File type Python version Upload date Hashes
Filename, size ruterstop-0.3.1-py3-none-any.whl (8.6 kB) File type Wheel Python version py3 Upload date Hashes View
Filename, size ruterstop-0.3.1.tar.gz (7.5 kB) File type Source Python version None Upload date Hashes View

Supported by

Pingdom Pingdom Monitoring Google Google Object Storage and Download Analytics Sentry Sentry Error logging AWS AWS Cloud computing DataDog DataDog Monitoring Fastly Fastly CDN DigiCert DigiCert EV certificate StatusPage StatusPage Status page